Aktivita AČR ve dnech 23.–25. 11. 2021

Cvičení bude probíhat 23. a 24.11. od 0900 do 1500 UTC a od 1600 do 1800 UTC, 25.11. od 0900 do 1500 UTC v prostoru POHLEDY (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA33 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245) a v prostoru NĚMČICE (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA34 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245).

 

POHLEDY   
Horizontální hranice: PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY) – PSN 492732,96N0164248,91E (0.6NM N NEMCICE) – PSN 492530,09N0163303,64E (1.1NM N ZERNOVNIK) – PSN 493044,56N0160640,45E (1.1NM E RADESINSKA SVRATKA) – PSN 493335,75N0161318,88E (0.7NM SW PISECNE) – PSN 493737,38N0162244,16E (1.2NM W SVOJANOV) – PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY). Horizontální hranice prostoru shodná s LKTRA33.
                
Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

 

NEMCICE

Horizontální hranice: PSN 492732,96N0164248,91E (0.6NM N NEMCICE) – PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY) – PSN 494516,63N0164047,88E (2.6NM S LKMK) – PSN 494457,77N0164521,52E (1.6NM NE ROZSTANI) – PSN 493123,94N0170128,98E (2.5NM NW LKSB) – PSN 492732,96N0164248,91E (0.6NM N NEMCICE).

Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

 

Prostor POHLEDY a NĚMČICE budou publikovány formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.
 
Dotčené tratě ATS: T709, P10.
 
Pro případné použití heliportu Boskovice pro vstup do prostoru Pohledy prosím kontaktujte naváděcí stanoviště pracovní pozici FACON na tel. 973 333 512.