Aktivita AČR ve dnech 1. a 2. 12. 2021 v prostoru BZENEC

Cvičení bude probíhat denně od 1130 do 1330 UTC a od 1700 do 1730 UTC v prostoru BZENEC (popis a nákres prostoru níže).

 

Činnost z Čáslavi bude probíhat 01. a 02. 12. 2021 od 1130 do 1330UTC v prostoru BZENEC.

BZENEC 

Horizontální hranice: PSN 485723,48N0171635,01E, (1.1NM S BZENEC), RADIUS 5NM.

Vertikální hranice: GND – FL075

 

Činnost z Náměšti bude probíhat 01. a 02. 12. 2021 od 1700 do 1830UTC v prostoru BZENEC.

BZENEC 

Horizontální hranice: PSN 485723,48N0171635,01E, (1.1NM S BZENEC), RADIUS 4NM.

Vertikální hranice: GND – 4000ft AMSL.

 

Prostory budou publikovány formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: L156, M748, M984, Z121