Udržovací seminář pro plachtařské instruktory LKPN

Východočeský Aeroklub Pardubice (CZ.DTO.034) pořádá v sobotu 27. 11. 2021 od 9 hod. na letišti Podhořany – Nový Dvůr udržovací seminář pro instruktory FI(S), který je nutný pro obnovu nebo prodloužení této kvalifikace.

Východočeský Aeroklub Pardubice z.s. CZ/ATO-012 pořádá udržovací seminář pro instruktory FI(S) dle AMC1 SFCL.360.(a)(1)(i) INSTRUCTOR REFRESHER TRAINING. Tento seminář je povinný pro obnovu a nyní i pro prodloužení kvalifikace FI(S). Seminář můžete absolvovat kdykoliv v průběhu tří let platnosti vaší kvalifikace FI(S). Absolvování semináře zbytečně neodkládejte na “horší časy”. 

Seminář se uskuteční obvyklou prezenční formou ve sobotu 27. 11. 2021 od 9 hodin.
Přihlášky eviduje a další informace poskytne Milan Švorc na msvorc@razdva.cz, nebo 733 787 456. Předběžný program a podrobné informace jsou v pozvánce: Pozvánka na Udržovací seminář FI(S)_LKPN