ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ MEZINÁRODNÍ KOMISE VŠEOBECNÉHO LETECTVÍ FAI

Dne 20. 11. 2021  (GAC – General Aviation Commission). Jednání proběhla video konferenčním způsobem. Jednání se účastnilo 21 delegátů členských organizací FAI s právem hlasovat + 20 dalších (zaměstnanců Sekretariátu FAI a pozorovatelů), počet zúčastněných se v průběhu jednání měnil. 

  • Místo: Lausanne, Švýcarsko
  • Způsob: video konference
  • Datum: 20. 11. 2021
  • Jednání vedl Prezident GAC FAI Hans Schwebel z Jihoafrické republiky.
  • Zprávu podává: Jiří Dodal

 

Body jednání

– Jednání bylo zahájeno uctěním památky osobností, zesnulých od minulé GK. Z našich členů byli vzpomenut Petr Vestfal.

– Následovaly běžné úkony, spojené se zahajovací procedurou (kontrola přítomnosti zástupců členských organizací FAI, omluvy nepřítomnosti, proxy, deklarace případného konfliktu zájmů, hlasování, doplňky programu apod.).

– Bez připomínek byl schválen zápis z jednání GAC FAI z r. 2020.

– Generální tajemník FA Markus Haggeney z Německa přednesl zprávu o činnosti FAI.

– Byly předneseny a schváleny zprávy Prezidenta GAC FAI, Předsedy S-C pro leteckou rally (Frank Eckard – Jihoafrická republika), Předsedy S-C pro přesné létání (Allan Hansen – Dánsko), Předsedy S-C pro ANR (Maurice Ducret – Švýcarsko), Předsedy S-C pro rekordy (Art Greenfield – USA) a Předsedy technické komise (Ralf Grunwald – Něměcko).

– Byl upřesněn kalendář soutěží v příštích letech

  2022

  25. MS v přesném létání – letiště Albi (LFCI) – Francie – 21. – 27. 8. 2022

  22. MS v letecké rally – letiště Brits – Jihoafrická republika – 13. – 19. 11. 2022

  2023

  23. MS v letecké rally – letiště Vichy nebo Macon – Francie – 2. polovina srpna 2023

  2024

  MS v ANR – letiště Kamenica nad Cirochou – Slovensko

  2025

  MS v letecké rally – Itálie

  25. MS v přesném létání prezentoval francouzský delegát Philippe Muller.

  Informace na htps://wpfc2022.fr .

  Místní propozice schváleny 

  

22. MS v letecké rally prezentoval delegát Jihoafrické republiky Frank Eckard

Soutěž, která měla proběhnout již v tomto roce na letišti Stellenbosch, byla kvůli pandemii Covid 19 zrušena. Pro rok 2022 byla přesunuta na letiště Brits. Výše vkladů: Pilot, navigátor, 14.000 R, TM, doprovod 10.000 R, rozhodčí 7.000 R.

Dotázal jsem se, jak to bude s organizačními vklady, které AeČR zaplatil v letošním roce do Stellenbosche. Hans Schwebel mě ujistil, že budou převedeny do Britsu.

Slovenský delegát Ján Chudý nabídl pořářání MS ANR v r. 2024 na letišti Kamenica nad Cirochou. Nabídka byla jednomyslně akceptována.

 

– Finanční zpráva, kterou přednesl V-P a pokladník GAC Ralf Grunwald z Německa, byla schválena. 

– Novelizovaný seznam Mezinárodních rozhodčích

  Ze seznamu byli vyřazeni Michal Šebek a Petr Vestfal (úmrtí) a Vlasta Suprunová (neaktivní), znovu byla zařazena Eva Trhoňová. 

 

Volby 

   Prezident GAC – Hans Schwebel – Jihoafrická republika

   1. V-P a tajemník – Manfred Kunschnitz – Rakousko

   2. V-P a pokladník – Ralf Grunwald – Něměcko

   Předseda S-C pro přesné létání – Allan Hansen – Dánsko, člen S-C Jiří Dodal

   Předseda S-C pro leteckou rally – Frank Eckard – JAR, člen S-C Miloš Fiala

   Předseda S-C pro ANR – Maurice Ducret – Švýcarsko

   Předseda S-C pro rekordy – Art Greenfield – USA

 

– Příští zasedání 19. – 20. 11. 2022 – Brits – Jihoafrická republika

V Praze 21. 11. 2021, Jiří Dodal