PROPOZICE: ZIMNÍ PARAŠUTISTICKÉ ZÁVODY V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ O POHÁR MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA

Soutěž probíhá současně s šampionátem PARASKI. Hlavním rozdílem je, že se nesoutěží v obřím slalomu – je tedy pro parašutisty „nelyžaře“ 🙂 

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

 • POŘADATEL: AEROKLUB PLZEŇ BORY, z.s.
 • Přihlášky elektronicky (info@aplzen.cz), nebo osobně během prezentace, termín ukončení přijímání přihlášek je čtvrtek 17. 2. 2022, 21.00
 • Startovné – 3000 Kč splatné spolu s podáním přihlášky vkladem na účet 722112389/5500 (do poznámky pro příjemce prosíme uvést název družstva, popř. jména závodníků) nebo hotově během prezentace, startovné zahrnuje veškeré soutěžní letenky, transfery, společnou slavnostní večeři 18.2.2022 a náklady spojené s organizací.
 • Ubytování https://www.pension-bohmerwald.cz/en.html

Penzion kompletně rezervován pořadatelem, kapacita 60 míst, požadavek na rezervaci ubytování poznamenejte spolu s přihláškou, cena ubytování 860Kč/os včetně místních poplatků a snídaně

 • Stravování – zajištěno
 • Soutěž se koná souběžně s PARASKI WORLD CUP 2022 a MČR PARASKI 2022, umístění doskočiště, měření dle pravidel disciplíny PARASKI

 

Místo a datum konání soutěže:

Lyžařský areál SAMOTY, ŽELEZNÁ RUDA (ŠUMAVA), 18.–20. 2. 2022

 

Přihlášky

Elektronicky (info@aplzen.cz), termín ukončení přijímání přihlášek je čtvrtek 17. 2. 2022, 21.00

 

Předpokládaný časový průběh soutěže:

 • 17. 2. 2021 18.00–21.00 prezence penzion Böhmerwald, Železná Ruda         
 • 18. 2. 2021 dopoledne individuální program, lyžování
 • 18. 2. 2021 13.30 nástup soutěžících LA SAMOTY, prohlídka místa seskoků, odjezd busem na startovací plochu
 • 18. 2. 2021 18.30 společná večeře, kulturní program Penzion Böhmerwald, Železná Ruda
 • 19. 2. 2021 8.30 – 17.00 soutěžní seskoky, odjezd bus na startovací plochu od LA SAMOTY v 8.30
 • 20. 2. 2021 8.30 – 12.00 soutěžní seskoky, odjezd bus na startovací plochu od LA SAMOTY v 8.30
 • 21. 2. 2021 14.00 slavnostní vyhlášení výsledků, sál Infocentra Železná Ruda

Technické podmínky:

 1. soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic
 2. seskoky budou prováděny na molitanové nebo nafukovací doskočiště, měření přesnosti do 30 cm ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm)
 3. soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 6 m/s
 4. seskoky budou prováděny z letounu Short Sc 7 SKYVAN
 5. za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové hladiny není důvodem k opakování seskoku
 6. všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům
 7. pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro letecký a parašutistický provoz
 8. minimální kvalifikací pro účast v soutěži je kategorie „A“ (dle V-PARA 1), na závodě musí být přítomen odpovědný instruktor závodníků kategorie „A“, „B“ ve smyslu směrnice (ÚCL ČR) V-PARA-1

Pravidla soutěže:

Soutěž sestává ze šesti kol.

 1. pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola
 2. soutěž probíhá v kategoriích:
 • čtyřčlenná družstva
 • jednotlivci
 • junioři (při min. počtu tří účastníků)
 1. seskoky budou prováděny z výšky 1000 m – 1500 m nad terénem
 2. dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)

 

Stanovení vítěze:

Jednotlivci – vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností

 1. při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet výsledků 0cm, při shodě počet výsledků 1cm, a postupně dále

Družstva – pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců

Protesty:

 1. protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 500 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli
 2. podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání
 3. o protestu rozhoduje výsledek hlasování komise JURY, která je složena z kapitánů družstev a hlavního rozhodčího, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas hlavního rozhodčího

 

Propozice ke stažení: Propozice O POHÁR MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA 2022

Informace o PARASKI WORLD CUP ŠUMAVA 2022: https://www.aeroklub.cz/2021/12/03/paraski-world-cup-sumava-2022/