Definitivní tečka za 10. Mistrovstvím světa v plachtění žen v Austrálii 2019

V lednu loňského roku se v australském Lake Keepit konalo desáté Mistrovství Světa žen (WWGC 2019), kde Českou republiku reprezentovalo devět českých plachtařek. Australské počasí navzdory rozsáhlým požárům po celém východním pobřeží ženám přálo, a i když právě kvůli požárům nenabídlo tu klasickou Austrálii se šachovnicí kumulů a pětimetry široko daleko, odlétalo se celkem devět platných disciplín. Jelikož v době konání mistrovství byla covidová situace ještě relativně neznámá a vir byl pouze dalekou hrozbou východu, neřešila se žádná protiepidemická opatření. Tématem číslo jedna bylo zejména na konci mistrovství údajné podvádění australských soutěžících.

 

V posledních letech je v souvislosti s pořádáním mistrovství velmi diskutovaný tracking systém, který si pochvalují zejména fanoušci a diváci doma, ale i organizátoři soutěží, kteří mohou v případě nutnosti konkrétního pilota v reálném čase najít. Jak bylo uloženo FAI, na každém mistrovství je oficiální tracking zpožďován, aby se zamezilo tzv. pomoci ze země, která je soutěžním řádem FAI považována za nesportovní chování, a tudíž i dobrým důvodem pro diskvalifikaci. V Austrálii byl tento oficiální tracking, používaný běžně na australských národních mistrovstvích, zpožděn o patnáct minut pro všechny týmy. Každý tým má svou taktiku a samozřejmě je vždy určitý předpoklad zvýhodnění domácího týmu vzhledem ke znalosti terénu a místních termických poměrů. Britské pilotky se tedy v průběhu soutěže tu a tam přeladily na frekvenci domácího australského týmu. Časem zjistily, že australské pilotky dostávají od svého tým kapitána odlišné informace o poloze ostatních pilotek, a že se informace o poloze britských pilotek velice blíží až shodují s reálnou polohou. V průběhu mistrovství jim tedy postupně začalo docházet, že australský tým disponuje nezpožděnými daty trackingu. Po tomto zjištění, které bylo sděleno ředitelce soutěže poslední den mistrovství, byla nucena ředitelka soutěže a mezinárodní jury jednat rychle pod velkým časovým tlakem, aby se stihlo záležitost vyřešit před oficiálním ukončením mistrovství. Situaci značně znepříjemňoval fakt, že se potenciální penalizace týkala i vedoucí australské závodnice v klubové třídě. Po úvaze ředitelky soutěže byla udělena pilotkám za každý soutěžní den penalizace 25 bodů, která byla potvrzena mezinárodní jury a tak se po poslední zrušené disciplíně značně zamíchalo s výsledky mistrovství, a australská pilotka klubové třídy spadla z nejvyššího stupínku na bramborovou pozici. Kontroverzní situace, se kterou se prozatím moc světových a kontinentálních mistrovství nesetkalo, však měla konec až před pár dny.

 

Po ukončení mistrovství se na FAI sešla celkově tři odvolání. Proti rozhodnutí ředitelky soutěže se odvolal společně německý NAC a britský NAC, kteří požadovali diskvalifikaci všech australských pilotek z mistrovství, jelikož svých výsledků nedosáhly v rámci pravidel fair play.  Australský NAC podal také odvolání, a naopak požadoval očištění všech australských pilotek od udělených penalizací. FAI se tedy touto stížností intenzivně zabývalo a po získání všech potřebných faktů rozhodlo o konečném výsledku všech odvolání. Australské pilotky jsou tedy dodatečně diskvalifikované z desátého Mistrovství Světa žen a celkové pořadí je následně upraveno a týká se i českých pilotek.

 

Soutěžní čistota a fair play je ve všech sportech alfou a omegou. Přístup FAI k této problematice není vůbec lhostejný, a naopak se snaží v takovýchto situacích při rozhodování vycházet z oficiálních zásad a pravidel soutěžního řádu. Přístup australského NAC a australských pilotek k situaci, která dle jejich slov nastala zejména díky australskému tým kapitánovi a nezabezpečenému přístupu do australského tracking systému bez zpoždění, nebyl nijak smířlivý. Přiznat vlastní chybu je těžké, je však důležité si uvědomit, že ve slově tým není pouze „já“ a v momentě nejasných situací nebo podezření na nesoutěžní chování jednotlivce je potřeba si situaci v týmu vyjasnit a pokud je to nutné, následně i uvědomit ředitele daného mistrovství či soutěže. Je jasné, že na budoucích mistrovstvích bude díky této kauze zpoždění trackingu bedlivěji monitorováno a kontrolováno. Plachtění má na kontě za dlouhá léta konání světových a kontinentálních mistrovství pár kauz na téma fair play a všechny mají společný jmenovatel. Svět je malý, ten letecký obzvlášť, a tak nezapomíná tak snadno. Pojďme si ten nejkrásnější technický sport na světě užívat férově bez černých teček na koneci.

Více o rozhodnutí zde: https://www.fai.org/sites/default/files/iat_wwgc2019_report_and_decision.pdf