Aktivita AČR dne 20. 1. 2022 v prostoru Pec pod Sněžkou

Cvičení bude probíhat od 1100 do 1300 UTC v prostoru Pec pod Sněžkou (popis prostoru níže).
 
 
PEC
Horizontální hranice: PSN 504706,93N0153100,93E (3.4NM E HARRACHOV) – PODEL STATNI HRANICE CR – PSN 504025,38N0155307,02E (1.1NM NW ZACLER) – KRUHOVY OBLOUK RADIUS 8NM SE STREDEM PSN 504205,92N0154049,10E (2.1NM W PEC POD SNEZKOU) – PSN 504706,93N0153100,93E (3.4NM E HARRACHOV).

                 
Vertikální hranice: GND – FL125.

Prostor PEC bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: NIL.