Školení Oficiálních pozorovatelů FAI – Plachtění

POZOR DALŠÍ ZMĚNA! Z DŮVODŮ EPIDEMIE COVID JE DRUHÝ TERMÍN TAKÉ ZRUŠEN. Prezenční forma bude nahrazena samostudiem, e-learningem a testem znalostí. Všichni budou včas informováni. 

 

Vzhledem k tomu, že čas proškolení se blíží, žádáme všechny Oficiální pozorovatele (dříve rozhodčí 1. třídy) , aby si zvolili termín a co nejdříve se přihlásili mailem na níže uvedenou adresu. Kapacita může být v návaznosti na vládní opatření redukována. Původní místo konání – AK Zbraslavice – z technických důvodů odpadá a místo něj se uskuteční v náhradních prostorách Ústavu letecké dopravy v Praze-Albertově, Horská 3.

 

Připomínáme, že toto školení je nutné k zachování licence Oficiálního pozorovatele FAI.

Termíny konání: 29. 1. 2022 a 12. 2. 2022 vždy od 10.00 (prezence od 9.00)

Termín 29. 1. 2022 je naplněn a další přihlášky již není možné z hygienicko-epidemiologických důvodů akceptovat. Hlaste se prosím na druhý termín 6. 2. 2022 

Pozor, lednový termín byl pro rostoucí čísla nakažených zrušen. Únorový zatím platí. Hledáme možnost, jak školení provést on-line, pokud by se nepodařilo uskutečnit ani únorové školení.

 

Přihlášky mailem na: kerum@email.cz

Termíny ukončení přihlášek: 23. 1. 2022 a 6. 2. 2022

Místo konání: Horská 3, Praha 2-Albertov, budova A, místnost č. 162 (https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/mapa-horskaŠkolení se uskuteční formou e-learningu.

 

Pro příjezd můžete využít spojení metrem a další MHD tak, abyste navázali na tramvajové linky 7, 14, 18 a 24, stanice Albertov. Podrobná informace byla rozeslána hlavním rozhodčím aeroklubů. Nezapomeňte na své průkazy, bude probíhat jejich obměna. Seznam účastníků bude u vrátného a jiné osoby nebudou na místo vpuštěny. 

 

Program:

  • Jacek Kerum – úvodní slovo a organizace. Krátce – je toho dost, co nás čeká, takže bez zdržování, začínáme v 10:00 a nečekáme na opozdilce.
  • Jirka Dodal jako první Všeobecný díl, protože by se tohoto tématu měli zúčastnit i lidé od LAA a Balonů.
  • Po něm by tato “sekce” odešla a nastoupil by klasicky Míra Hendrych s dílem 3 a přílohou C. To je nejrozsáhlejší.
  • Jacek Kerum s přílohou B. Není toho až tolik, přibližně polovina se týká výrobců logerů a z té druhé bude hodně řečeno Mírou. Tam se tyto dokumenty prolínají.
  • Bára Moravcová se Sportovním řádem AeČR. Barča má ještě i přílohu A a CPS (možná změna – CPS Jarda Hendrych).
    Zdeněk Schenk: prezence od 09:00 a výměna průkazů. Zde pomoc Radky Moravcové a Jardy Hendrycha.

Změna v přednášejících není vyloučena, ale jsme navzájem zálohováni, takže by mělo vše proběhnout “hladce”.

 

Covidová opatření

Aplikace pravidel k zamezení šíření infekce Covid-19 bude v rozsahu stanoveném aktuálním opatřením MZČR. To je v současné době omezení počtu účastníků, respirátor, rozestupy. Prokázání absolvování očkování nebo nemoci bude kontrolováno aplikací čTečka v souladu s nařízením. Vzhledem k předpokládanému zhoršení situace může být v organizaci změna. Z tohoto důvodu je i změna místa konání do většího sálu, který má dostatečnou kapacitu a umožňuje předepsané rozestupy. Dodržujte prosím daná hygienická opatření. Vstup do budovy školy je povolen pouze s rouškou nebo respirátorem. Pokud by se situace vzhledem k předpokládané vlně Omicron razantně změnila, budeme včas přihlášené účastníky informovat. 

Protože je možné, že se těchto dvou školení někteří z vás nebudou z různých důvodů schopni zúčastnit, zvažuje se ještě jeden mimořádný termín.