PROPOZICE: MORAVSKÁ BRÁNA 2022

48. ROČNÍK SOUTĚŽE PARAŠUTISTŮ MORAVSKÁ BRÁNA 2022

 

1. Cíl soutěže

– popularizovat parašutistický sport na veřejnosti

– umožnit výměnu zkušeností mezi sportovci

– určit vítěze soutěže “Moravská brána”

– započítat výsledky moravských sportovců do soutěže “Moravský pohár”

 

 

2. Datum a místo konání soutěže

Soutěž proběhne ve dnech 17.–19. 6. 2022 na letišti Aeroklubu Hranice

 

 

3. Prezentace

17.6.2022 od 17°° do 20°° hod. na letišti Aeroklubu Hranice

 

 

4. Časový plán soutěže

– pátek   17.6.                          17:00 – 21:00     prezentace závodníků

– sobota  18.6.                           9:00  – 19:00     soutěžní seskoky

– neděle  19.6.                           8:00  – 12:00     soutěžní seskoky

                                               hodinu po ukončení seskoků – vyhlášení vítězů

 

5. Všeobecná ustanovení

– pořadatelem soutěže je Paraklub Hranice, z.s.

– jedná se o otevřenou soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev

startovné a seskoky na závodníka 3.500 Kč, platí se u prezentace v hotovosti

– v případě předčasného ukončení soutěže bude závodníkovi vrácena částka 330 Kč za každý neprovedený seskok

ubytování: stanování v prostoru letiště zdarma

– stravování bude zajištěno na letišti

 

6. Přihlášky do soutěže zasílejte do 16.6.2022:

Mobil:    606 456 827

E-mail:   paraklub@applet.cz

(stačí uvést pouze jméno, příjmení, popř. tým)

 

 

7. Technické podmínky

 • soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic
 • seskoky budou prováděny z letounu AN-2, nebo L-60, na výpomoc může být použit letoun Cessna 172. Typ letounu záleží na počtu přihlášených závodníků.
 • pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení
 • kapitáni družstev jsou odpovědni za dokumentaci a výstroj družstev

 

8. Pravidla soutěže

 • seskok po trojicích z výšky 900 m s odpovídající výdrží
 • každý soutěžící provede 6 seskoků. Výsledky se sčítají a započítávají jak do soutěže jednotlivců, tak do soutěže družstev
 • pro uzavření soutěže musí být provedena minimálně 3 soutěžní kola
 • soutěž bude ukončena nejpozději v neděli ve 12:00, tento čas může být překročen pro dokončení kola

 

 

9. Hodnocení

 • hodnotí se podle sportovního řádu FAI a platných doplňků
 • vzdálenost se měří do 1 metru
 • k měření přesnosti bude použit el. disk s 2 cm nulou
 • seskoky se provádějí do síly větru 7 m/s
 • výsledky budou zpracovávány výpočetní technikou

 

 

10. Stanovení vítězů

 • vítězem v soutěži jednotlivců se stává závodník s nejnižším součtem výsledků z dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul.
 • vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejnižším součtem výsledků všech členů z dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul.
 • pokud se soutěže zúčastní min. 5 žen, bude samostatně hodnoceno jejich pořadí
 • pokud se soutěže zúčastní min. 5 závodníků do 400 seskoků, bude samostatně hodnoceno jejich pořadí

 

 

 

11. Odměny

 • tři nejlépe umístění závodníci obdrží věcné ceny nebo finanční odměny
 • tři nejlepší družstva obdrží věcné ceny nebo finanční odměny
 • tři nejlépe umístěné ženy obdrží věcné ceny (viz stanovení vítězů)
 • tři nejlépe umístění závodníci, v kat. do 400 seskoků, obdrží věcné ceny (viz stanovení vítězů)

 

12. Protesty

Protesty je možné podávat do 30-ti minut po vzniklé události, která byla předmětem sporu, nebo po vyvěšení oficiálních výsledků písemně do rukou hlavního rozhodčího, současně s vkladem 300 Kč a uvedením článku FAI, který byl porušen.

V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

 

13. Řízení soutěže

– ředitel                      Radomír Švihel 

– tajemník                 Roman Fousek

– hlavní rozhodčí      Vladimír Krutílek

– sbor rozhodčích     bude představen při zahájení soutěže

                       

 

13. Kontaktní telefonní čísla

– Radomír Švihel     +420 604 642 361

– Roman Fousek       +420 606 456 827

– letiště Hranice        +420 581 616 167

 

Propozice ke stažení: Propozice Moravská Brána 2022

 

Soutěž podpořily tyto firmy a organizace: