PROPOZICE: MORAVSKÁ BRÁNA 2022

48. ROČNÍK SOUTĚŽE PARAŠUTISTŮ MORAVSKÁ BRÁNA 2022

 

1. Cíl soutěže

– popularizovat parašutistický sport na veřejnosti

– umožnit výměnu zkušeností mezi sportovci

– určit vítěze soutěže “Moravská brána”

– započítat výsledky moravských sportovců do soutěže “Moravský pohár”

 

 

2. Datum a místo konání soutěže

Soutěž proběhne ve dnech 17.–19. 6. 2022 na letišti Aeroklubu Hranice

 

 

3. Prezentace

17.6.2022 od 17°° do 20°° hod. na letišti Aeroklubu Hranice

 

 

4. Časový plán soutěže

– pátek   17.6.                          17:00 – 21:00     prezentace závodníků

– sobota  18.6.                           9:00  – 19:00     soutěžní seskoky

– neděle  19.6.                           8:00  – 12:00     soutěžní seskoky

                                               hodinu po ukončení seskoků – vyhlášení vítězů

 

5. Všeobecná ustanovení

– pořadatelem soutěže je Paraklub Hranice, z.s.

– jedná se o otevřenou soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev

startovné a seskoky na závodníka 3.500 Kč, platí se u prezentace v hotovosti

– v případě předčasného ukončení soutěže bude závodníkovi vrácena částka 330 Kč za každý   

   neprovedený seskok

ubytování: stanování v prostoru letiště zdarma

– stravování bude zajištěno na letišti

 

6. Přihlášky do soutěže zasílejte do 16.6.2022:

Mobil:    606 456 827

E-mail:   paraklub@applet.cz

(stačí uvést pouze jméno, příjmení, popř. tým)

 

 

7. Technické podmínky

– soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic

– seskoky budou prováděny z letounu AN-2, nebo L-60, na výpomoc může být použit letoun Cessna 172. Typ letounu záleží na počtu přihlášených závodníků.

– pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení

– kapitáni družstev jsou odpovědni za dokumentaci a výstroj družstev

 

8. Pravidla soutěže

– seskok po trojicích z výšky 900 m s odpovídající výdrží

– každý soutěžící provede 6 seskoků. Výsledky se sčítají a započítávají jak do soutěže        

  jednotlivců, tak do soutěže družstev

– pro uzavření soutěže musí být provedena minimálně 3 soutěžní kola

– soutěž bude ukončena nejpozději v neděli ve 12:00, tento čas může být překročen pro

  dokončení kola

 

 

9. Hodnocení

– hodnotí se podle sportovního řádu FAI a platných doplňků

– vzdálenost se měří do 1 metru

– k měření přesnosti bude použit el. disk s 2 cm nulou

– seskoky se provádějí do síly větru 7 m/s

– výsledky budou zpracovávány výpočetní technikou

 

 

10. Stanovení vítězů

– vítězem v soutěži jednotlivců se stává závodník s nejnižším součtem výsledků z  

  dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul.

– vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejnižším součtem výsledků všech členů z

  dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul.

– pokud se soutěže zúčastní min. 5 žen, bude samostatně hodnoceno jejich pořadí

– pokud se soutěže zúčastní min. 5 závodníků do 400 seskoků, bude samostatně hodnoceno 

  jejich pořadí

 

 

 

11. Odměny

– tři nejlépe umístění závodníci obdrží věcné ceny nebo finanční odměny

– tři nejlepší družstva obdrží věcné ceny nebo finanční odměny

– tři nejlépe umístěné ženy obdrží věcné ceny (viz stanovení vítězů)

– tři nejlépe umístění závodníci, v kat. do 400 seskoků, obdrží věcné ceny (viz stanovení  

   vítězů)

 

12. Protesty

Protesty je možné podávat do 30-ti minut po vzniklé události, která byla předmětem sporu, nebo po vyvěšení oficiálních výsledků písemně do rukou hlavního rozhodčího, současně s vkladem 300 Kč a uvedením článku FAI, který byl porušen.

V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

 

13. Řízení soutěže

– ředitel                      Radomír Švihel 

– tajemník                 Roman Fousek

– hlavní rozhodčí      Vladimír Krutílek

– sbor rozhodčích     bude představen při zahájení soutěže

                       

 

13. Kontaktní telefonní čísla

– Radomír Švihel     +420 604 642 361

– Roman Fousek       +420 606 456 827

– letiště Hranice        +420 581 616 167

 

Propozice ke stažení: Propozice Moravská Brána 2022

 

Soutěž podpořily tyto firmy a organizace:

 

Gairaca s.r.o. – internetový obchod – www.amirashop.cz

Aeroklub České republiky – http://www.aeroklub.cz