Zpráva o zasedání komise CIVA 2021

Termín a místo: 20.-21.11.2021 (on-line ZOOM – přítomni zástupci 27 zemí)

Hlavní body programu:

 1. Reporty členů sekretariátu a subkomisí
 2. Reporty ze závodů 2021
 3. Změny pravidel / CIVA Governance
 4. Výběr figur do povinných sestav
 5. Volby
 6. Výběr pořadatelů závodů 2022/23
 7. Diplomy a ocenění

 

Z jednotlivých bodů zasedání bych vyzdvihnul:

Ad i) Reporty členů sekretariátu a subkomisí

Zpráva o ekonomické situaci CIVA – Jurgen Leukefeld: mírně schodkové hospodaření CIVA (na účtu 54 TEUR), president chtěl prosadit zvýšení sanction fee ze 160 na 180 EUR na 1 závodníka. Odpor delegátů – neschváleno.

Zpráva z Judging Committee – nedostatek (kvalifikovaných) rozhodčích (Pozn.: ČR aktuálně nemá rozhodčího pro významné závody)

 

Ad iii) Změny pravidel / CIVA Governance

Do návrhu dokumentu CIVA Governance byl doplněn odstavec upravující režim týkající se smluv s organizátory mistrovství, tzv. „Organiser Agreement“ jako reakce na zrušení některých soutěží 2021:

V případě, že nebude včas dokončen ze strany NAC nebo organizátora proces podpisu „Organiser Agreement“ (např. do jednoho kalendářního měsíce) prohlásí sekretariát CIVA nabídku za neplatnou a  podnikne příslušné kroky k informování delegátů a vyhledání alternativní nabídky (nabídek) pro dotčenou soutěž.

 

Ad v) Volby pro 2022 a 2023 (členů sekretariátu CIVA a členů subkomisí)

Nejdůležitější pozice:

 • President (Nick Buckenham 18 hlasů / John Gillard 9)
 • Vice President (Matthieu Roulet & John Gillard)

 

Ad vi) Výběr pořadatelů závodů 2022 a 2023

 • 3rd WIAC&6th WYAK52 – Polsko, Toruň (4.6.-11.6.2022)
 • 31st WAC – Polsko, Leszno (4.8. – 13.8.2022)
 • 24th WGAC&12thWAGAC potvrzeno do Francie – Issoudun (17.8. – 27.8.2022)
 • 12th EAAC – potvrzeno Rumunsko  – Clinceni (16.9.-24.9.2022)
 • 15th WAAC – potvrzeno USA – Las Vegas (10.10.-20.10.2023)

 

Ad vii) Diplomy a ocenění

 • Volba pro Diplom Leon Biancotto (Mike Heuer 19 hlasů / Stanislav Bajzík 5)
 • FAI Air Sport Medal – za práci dobrovolníků na WGAC&WAGAC obdrželi ocenění: Michal Červený a Josef Šutka

 

Podrobnosti viz Minutes of the Plenary Meeting na webu FAI/CIVA.

 

Přemysl Vávra