Seminář pro všeobecné letectví 2022

Leden byl několikátou sezónu ideálním termínem pro získávání čerstvých informací o všeobecném letectví díky semináři, který pořádá Řízení letového provozu. Kvůli epidemii Covid-19 se tento seminář opět nekoná klasicky prezenční formou, k dispozici jsou prezentace a videozáznam. Pro přípravu na pravidelná zimní školení najdete níže přehled podstatných odkazů ke studiu.

Leden byl několikátou sezónu ideálním termínem pro získávání čerstvých informací o všeobecném letectví díky semináři, který pořádá Řízení letového provozu. Kvůli epidemii Covid-19 se tento seminář opět nekoná klasicky prezenční formou, k dispozici jsou prezentace a videozáznam. Pro přípravu na pravidelná zimní školení najdete níže přehled podstatných odkazů ke studiu.

Originální článek na webu ŘLP se seminářem najdete zde: https://aim.rlp.cz/?lang=cz&p=seminar-vseobecne-letectvi-2022

 

Prezentace ke stažení

Publikované porady k bezpečnosti letů ÚZPLN

Pro potřeby pravidelného školení personálu si stáhněte  čtvrtletní prezentace Úřadu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. 

Originální stránka: https://uzpln.cz/porady-k-bezpecnosti

Publikované porady k bezpečnosti letů 2022

Datum
Popis
Pdf
20. 01. 2022
Ústav zveřejnil Rozbor leteckých nehod a Incidentů za 4. čtvrtletí a rok 2021
20. 01. 2022
Prezentace ŘLP k provozní bezpečnosti za uplynulý rok 2021 a novinky v roce 2022
20. 01. 2022
Prezentace věnované prevenci střetů s ptáky
20. 01. 2022
Prezentace věnovaná Safety Management systemu na LKPR v roce 2021

Zprávy o LN a Incidentech

Zprávy jsou přehledně seřazeny na webu ÚZPLN: https://uzpln.cz/zpravy-ln