Bezpečnost malých letišť: Ověřování spolehlivosti (1. díl)

Bezpečnost malých letišť - foto: František Brablc

Svět je neustále v pohybu. S rozvojem letectví se paralelně rozvíjejí i protiprávní činy. Z tohoto důvodu se konkretizují a zpřísňují požadavky na ochranu letectví. Zatímco ještě v sedmdesátých letech nebyla žádná kontrola cestujících ani na letišti a ani na palubě letadla, dnes je situace diametrálně odlišná. Jak si v této situaci poradit s bezpečnostní malého letiště? Na to odpoví tento seriál, související webináře a e-learning.

Základ veškerých standardů je zakotven v tzv. Chicagské úmluvě a především pak v Annexu 17 (L17). Bližší specifikace jsou zpracovány v nařízeních EU a národní legislativě. Napříč všemi těmito dokumenty je v současnosti největší změna v ověřování spolehlivosti.

 

Ověřování spolehlivosti

Nezbytnou podmínkou k zajištění bezpečnostních standardů a omezení rizik a hrozeb je prověřování osob, které mají přístup k neveřejným informacím (např. bezpečnostní program letiště) a zajišťují bezpečnost na letišti. Ověřování spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví.

 

Změny v ověřování spolehlivosti

Díky pandemii COVID-19 se posunul začátek nových požadavků na ověřování spolehlivosti. Získali jsme jeden rok navíc avšak od 31.12.2021 tu již nekompromisně máme nová pravidla.

Není pro vás žádnou novinkou, že v rámci malých letišť musí být každý bezpečnostní manažer (osoba odpovědná za bezpečnost uvedená v bezpečnostním programu malého letiště) držitelem platného Dokladu o spolehlivosti.

Prosím, zkontrolujte si platnost těchto dokladů. Nově je platnost omezena nejen datem vytištěným na tomto dokumentu, ale také datem 30. června 2024.

Kromě této změny se nově rozlišují dva typy ověření spolehlivosti, standardní a důkladnější. Jak se to dotkne malých aeroklubových letišť a jaké jsou rozdíly?

 

Standardní ověření spolehlivosti

  • platnost 3 roky
  • Bezpečnostní manažer – osoba odpovědná za ochranu civilního letectví před protiprávními činy na malém letišti aeroklubového typu, které neaplikuje trvalou či dočasnou SRA/CSRA (vyhrazený bezpečnostní prostor, případně jeho kritická část)
  • Správce/administrátor IT systémů – osoba s právy administrátora nebo s přístupem bez dozoru a bez omezení ke kritickým informačním a komunikačním systémům a údajům používaným k účelům ochrany civilního letectví před protiprávními činy

 

Důkladnější ověření spolehlivosti

  • platnost 1 rok
  • Bezpečnostní manažer – osoba odpovědná za ochranu civilního letectví před protiprávními činy na malém letišti aeroklubového typu, které aplikuje trvalou či dočasnou SRA/CSRA (vyhrazený bezpečnostní prostor, případně jeho kritická část)
  • Školitel – osoba s povolením k uskutečňování odborné přípravy

 


Informace o Ověření spolehlivosti najdete na stránkách úřadu:
https://www.caa.cz/zpusobilost-leteckeho-personalu/overovani-spolehlivosti/

Elektronický formulář žádosti o ověření spolehlivosti, naleznete na následujícím odkazu (česky i anglicky):
https://ros.caa.cz/
 
 

Co s dokladem ověření spolehlivosti po skončení jeho platnosti?

Držitel má na povinnost vrátit doklad o spolehlivosti, jehož platnost vyprší, a to nejpozději do 5 dnů po zániku platnosti. Nevrácení dokladu o spolehlivosti může být kvalifikováno jako přestupek dle § 92a odst. 1 písm. c) zákona o civilním letectví, za který je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Doklad tedy musíte zaslat zpět na adresu Úřadu nebo vrátit osobně. U dokladů zaslaných datovou zprávou je potřeba toto vrácení formálně provést datovou zprávou do schránky Úřadu. 

 

foto: ©František Brablc