Aktivita AČR ve dnech 8.–10. 3. 2022 v prostorech POHLEDY, NĚMČICE a TŘEBOVÁ

Cvičení bude probíhat denně od 0800 do 1400 UTC v prostoru POHLEDY (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA33 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245) a v prostoru NĚMČICE (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA34 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245).

Cvičení bude probíhat denně od 1100 do 1500 UTC v prostoru TREBOVA (popis prostoru níže), v prostoru LKTRA32 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245), v prostoru LKTRA33 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245), v prostoru LKTRA34 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245).

 

POHLEDY   

Horizontální hranice:  PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY) – PSN 492732,96N0164248,91E (0.6NM N NEMCICE) – PSN 492530,09N0163303,64E (1.1NM N ZERNOVNIK) – PSN 493044,56N0160640,45E (1.1NM E RADESINSKA SVRATKA) – PSN 493335,75N0161318,88E (0.7NM SW PISECNE) – PSN 493737,38N0162244,16E (1.2NM W SVOJANOV) – PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY). Horizontální hranice prostoru shodná s LKTRA33.

Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

 

NEMCICE

Horizontální hranice: PSN 492732,96N0164248,91E (0.6NM N NEMCICE) – PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY) – PSN 494516,63N0164047,88E (2.6NM S LKMK) – PSN 494457,77N0164521,52E (1.6NM NE ROZSTANI) – PSN 493123,94N0170128,98E (2.5NM NW LKSB) – PSN 492732,96N0164248,91E (0.6NM N NEMCICE).

Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

 

TREBOVA

Horizontální hranice: PSN 494502,09N0164016,54E (1KM S MORAVSKA TREBOVA) RADIUS 8NM.

Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

Prostor POHLEDY, NĚMČICE a TŔEBOVÁ budou publikovány formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.
 
Dotčené tratě ATS: T709, P10.
 
 
Po dohovoru s žadatelem a AK LKMK bude prostor TREBOVÁ vyhlášen denně od 1300 do 1430 UTC.
 
Pro případné použití heliportu Boskovice pro vstup do prostoru Pohledy prosím kontaktujte naváděcí stanoviště pracovní pozici FACON na tel. 973 333 512.