NSA zastavila vydávání povolení ke vstupu do ČR pro ruské sportovce

V návaznosti na kroky Vlády ČR Národní sportovní agentura s okamžitou platností ode dne 26. února 2022 pozastavila veškeré procesy s vydáváním povolení ke vstupu pro sportovce z Ruské federace na území České republiky. Kvůli nutnosti jednotného postupu českého sportovního prostředí vůči mezinárodním utkáním s reprezentací Ruska svolává předseda NSA Filip Neusser na neděli konferenci s předsedy největších českých sportovních svazů.

Jedná se o první krok v reakci českého sportu na ruskou agresi na Ukrajině s tím, že další kroky budou brzy následovat. „Musíme být sjednoceni v českém sportovním prostředí. To se týká zejména mezinárodních utkání s reprezentacemi Ruska – není možné, aby jeden sportovní svaz odmítal kvůli invazi absolvovat zápasy s ruskou reprezentací a další sportovní svaz s nimi bez problémů hrál“.

Více zde: https://agenturasport.cz/nsa-zastavila-vydavani-povoleni-ke-vstupu-do-cr-pro-ruske-sportovce/

 

Litva zakázala vstup sportovcům Ruska a Běloruska a zakázala jejich účast na všech typech soutěží. 

Mezi delegáty FAI se ozývají hlasy, které požadují zrušení členství Ruska a Běloruska ve FAI do odvolání. Pro Rusko a Bělorusko by to znamenalo nemožnost organizovat a účastnit se závodů všech druhů a disciplín sportovního letectví od akrobacie po modelářství. 

 

27. února 2022 po jednání s předsedy vybraných sportovních svazů s NSA došlo do svazů toto stanovisko NSA:

Stanovisko předsedy Národní sportovní agentury sportovním svazům:

  • Vyzývám všechny sportovní svazy České republiky k neúčasti na vzájemných zápasech a jakýchkoliv kolektivních sportovních soutěží s účastí ruských a běloruských sportovních klubů a ruských a běloruských reprezentačních družstev. Zároveň doporučuji všem reprezentantům České republiky v individuálních sportech neúčast na reprezentačních a mezinárodních akcích s účastí ruských a běloruských sportovců.
  • V případě, že by se rozhodl jakýkoliv sportovní svaz kolektivního sportu odehrát reprezentační utkání s družstvem Ruské federace nebo Běloruské republiky, Národní sportovní agentura s okamžitou platností zastaví financování reprezentace daného sportovního svazu.

Stanovisko předsedy Národní sportovní agentury a představitelů sportovních svazů fotbalu, hokeje, basketbalu, házené, volejbalu, biatlonu, lyžování, golfu a tenisu:

1) České sportovní prostředí stojí v naprosté jednotě za vládou České republiky a podporuje veškeré její kroky a reakce na aktuální ruskou agresi.

2) České sportovní prostředí se shoduje na rozšíření těchto sportovních sankcí i proti Běloruské republice