FAI pozastavilo členství Rusku a Bělorusku

Výkonná rada FAI se jednomyslně rozhodla zavést tato mimořádná opatření: S okamžitou platností suspendovat členy Ruska a Běloruska a zrušit všechna práva uvedená ve Stanovách FAI 2.4.2.1.

2022-02-28-fai-statement-on-the-situation-in-ukraine-and-decisions-taken

FAI je nevládní a neziskovou mezinárodní organizací se základním cílem podporovat letecké a kosmonautické aktivity po celém světě, ratifikovat světové a kontinentální rekordy a koordinovat organizaci mezinárodních soutěží. Byla založena v roce 1905, Československo je členem od roku 1925.  

Aktivity FAI zahrnují stanovování pravidel pro kontrolu a certifikaci světových leteckých a kosmonautických rekordů. FAI stanovuje pravidla pro letecké sportovní akce, které jsou organizovány členy po celém světě. FAI rovněž podporuje dovednosti, odbornost a bezpečnost v letectví. FAI uděluje medaile, diplomy a další ocenění těm, kteří přispěli k dosažení těchto cílů a také za práci vykonanou při restaurování starých letadel. Při dosahování těchto cílů FAI sdružuje lidi, kteří se účastní leteckých sportů z celého světa. Sdílejí radost z plachtění, vzrušení z parašutismu a balónového létání, zábavu z létání na ULL a procvičují své dovednosti v akrobacii a sportovce dalších leteckých disciplín.