Aktivita AČR v prostoru LKPJ

Činnost bude probíhat ve dnech 22. a 24.3.2022 od 0700 do 1100 UTC v prostoru LKPJ.

LKPJ
Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 492652.00N 0170802.00E (LKPJ)
Vertikální hranice: GND – FL125.


Prostor LKPJ bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.
Dotčené tratě ATS: P10 a L726