PROPOZICE: Otevřené mistrovství České republiky 2022 v klasickém parašutismu Jindřichův Hradec

Aeroklub Jindřichův Hradec z.s. z pověření Aeroklubu České republiky pořádá Otevřené mistrovství České republiky 2022 v klasickém parašutismu

 

 

Otevřené Mistrovství České republiky v klasických parašutistických disciplínách 8.-11.9.2022

Cíl soutěže:

 • Určit vítěze v disciplíně IA (individuální akrobacie) – muži, ženy
 • Určit vítěze v disciplíně PP (přesnost přistání) – družstva, muži, ženy, junioři,
 • Určit vítěze v CP (celkové pořadí) – muži, ženy
 • Porovnat úroveň zahraničních sportovců s českými.

 

 

Mistrovství České republiky v klasických parašutistických disciplínách  8.-11.9.2022

Cíl soutěže:

 • Určit vítěze v disciplíně IA (individuální akrobacie) – muži, ženy
 •  Určit vítěze v disciplíně PP (přesnost přistání) – družstva, muži, ženy, junioři,
 •  Určit vítěze v CP (celkové pořadí) – muži, ženy

Výsledky budou použity z Otevřeného mistrovství České republiky

 

 

Jindřichohradecký pohár 9.-11.9.2022

Cíl soutěže:

 • Určit vítěze v disciplíně PP (přesnost přistání) –družstva, muži, ženy, junioři, veteráni
 • Porovnat úroveň zahraničních sportovců s českými.
 • Získat výsledky pro hodnocení Českého poháru.
 • Výsledky budou použity z Otevřeného mistrovství ČR – přesnost přistání

 

Vyhodnocení v jednotlivých kategoriích proběhne při účasti více jak 3 sportovců v kategorii.

Ve všech třech soutěžích budou junioři a veteráni hodnoceni dohromady muži+ženy.

Hodnocení bude použito z výsledků „Otevřeného mistrovství ČR“

 

 

Program:

 

Středa 7.9.2022

19:00 – 22:00     prezentace soutěžících – disciplína IA otevřeného MČR  a  MČR KD

22:00                losování pořadí komplexů – disciplína IA

 

Čtvrtek 8.9.2022

9:00 – 10:00       technická konference – disciplína IA

10:30 – 20:00     soutěžní seskoky – disciplína IA

19:00 – 22:00     prezentace jednotlivců a družstev – disciplína PP (přesnost přistání)

22:00                losování disciplína PP

 

Pátek 9.9.2022

8:00 – 8:30        oficiální zahájení otevřeného MČR KD

9:00 – 20:00       náhradní termín pro disciplínu IA

                        soutěžní seskoky – disciplína PP

 

Sobota 10.9.2022

8:00 – 19:00       náhradní termín pro disciplínu IA

                        soutěžní seskoky – disciplína PP

20:00                slavnostní večeře

 

Neděle 21.8.2016

8:00 – 13:00       náhradní termín pro disciplínu IA

                        náhradní termín pro disciplínu PP

14:00                vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií a disciplín, v případě dřívějšího ukončení soutěže bude termín vyhlášení stanoven ředitelem soutěže

 

V případě nepředvídatelných událostí se program soutěže bude řídit dle rozhodnutí ředitele soutěže.

 

Místo konání:

 

Letiště Jindřichův Hradec :   http://aeroklubjh.cz       49.1508331N, 14.9716672E

 

Technické podmínky soutěže:

 • Soutěž bude probíhat dle Sportovního řádu FAI, Sportovním řádem AeČR, směrnicí V-PARA-1 a těchto propozic
 • Seskoky budou probíhat na molitanové doskočiště, disciplína PP bude měřena pomocí elektronického disku do 16cm se středem o průměru 2cm.
 • Soutěžní seskoky PP budou prováděny do síly větru 7m/sec.
 • Soutěžní seskoky budou prováděny z letounu AN-2 (na rozskoky může být použit letoun L-60S)
 • Minimální kvalifikace pro registraci do soutěže je kategorie A (je nutné mít přítomného instruktora)
 • Výsledky pro JH pohár, které se započítávají do ČP budou použity z otevřeného MČR PP a to měření do 16 cm.
 • Pro tuto soutěž je udělena výjimka z pravidel pro Český pohár.

 

 

Pravidla soutěže:

Přesnost přistání  – družstva MČR KD

 • Seskoky čtyřčlenných družstev z výšky 800 – 1 000 m AGL
 • Počet soutěžících kol je 8, minimum pro ukončení soutěže je 5 kol

 

Přesnost přistání – jednotlivci MČR KD

 • Základní počet soutěžních kol je 8, minimum pro ukončení soutěže je 5 kol (výsledky budou převzaty ze soutěže družstev)
 • Nejlepších 50% soutěžících po základní části MČR PP pokračuje v semifinálovém kole
 • Nejlepších 50% soutěžících ze semifinálového kola MČR PP pokračuje do finálového kola
 • Semifinálová a finálová kola budou provedena jako seskoky jednotlivců po dvojicích, v pořadí od nejhorších k nejlepším výsledkům.

 

Individuální akrobacie MČR KD

 • Počet soutěžních kol jsou 4, minimální počet pro ukončení soutěže je 1 kolo
 • Bodovým hodnocením je čas v sekundách a setinách sekund potřebný k provedení komplexu figur + trestné časy udělené za čistotu sestavy

 

Protest

 • Jury nebude ustanovena
 • Protest musí být doručen řediteli soutěže do 60 minut od vzniku sporné události písemnou formou s odvoláním na článek sportovního řádu, který byl porušen
 • Poplatek za protest činí 500 Kč
 • V případě uznání protestu bude poplatek vrácen zpět

 

Výsledkové listiny

 • V průběhu soutěže budou výsledky průběžně publikovány na https://comp.skydivehorovice.cz
 • Po ukončení soutěže bude výsledková listina vyvěšena a publikována elektronicky na stránkách  https://comp.skydivehorovice.cz

  

Přihlášky

Závazné přihlášky k účasti na soutěž musí být v rámci prezentace doručeny do 31.8.2022

Poštou: Aeroklub Jindřichův Hradec, Pražská 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec

E-mailem:  jirka@letistejh.cz, dvorakjh@iol.cz

 

Ceny:

 Startovné IA                  600 CZK

Startovné PP                  600 CZK

Startovné IA + PP           900 CZK

 

Seskoky IA                    900 CZK

Seskoky PP                   440 CZK

 

Ceny seskoků jsou platné v případě, kdy od data vydání těchto propozic do data konání soutěže nedojde ke zvýšení cen leteckého paliva o více než 15%.

Fakturace za provedené seskoky bude domluvena s organizátorem po ukončení soutěže.

Startovné je nutno uhradit hotově při registraci. V případě, že se sportovci nepřihlásí do 31.8.2022 bude jim při prezenci zvednuto startovné na 800 CZK za každou disciplínu.

Částka za seskoky bude hrazena v hotovosti po ukončení soutěže dle skutečných seskoků, a to včetně opakovacích seskoků, za které není zodpovědný pořadatel.

 

Logistika

 • Ubytování: na letišti bude pořadatelem připraven kemp pro stany a přívěsy, možnost připojení na elektrický proud. Cena 50Kč / osoba /den
 • Stravování: na letišti bude pořadatelem zajištěna možnost celodenního stravování v místní restauraci. Stravu je možno objednat při prezentaci. Snídaně budou od 7:00 hod.
 • Ostatní: při prezentaci bude kontrolována platnost dokumentace parašutistů a dokladů od padáků (pojištění). Vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj a chování členů svých družstev v průběhu soutěže. Parašutisté z licencí „A“ a „B“ musí mít v družstvu instruktora. Pořadatel nezajišťuje náhradní díly a balicí pomůcky.
 • Možnost objednání ubytování v AIR penzionu na letišti – tel. 777 342 148, 602 117 560
 • Další ubytování ve městě JH a okolí: http://infocentrum.jh.cz

 

Personální zajištění organizace soutěže

 • Ředitel soutěže Jiří Průša
 • Výpočtové středisko Jan Mayer
 • Ekonomické zajištění Vladimíra Havlová
 • Řídící seskoků Jiří Dvořák
 • Hlavní rozhodčí Luděk Dopirák  
 • Starší disciplína IA Jana Matějkinová
 • Starší disciplíny PP Jiří Blaška
 • Ostatní rozhodčí určí hlavní rozhodčí

Kontakt na organizátora: Jiří Dvořák e-mail : jirka@letistejh.cz, dvorakjh@iol.cz     tel.: +420 721 124 495

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ