ZMĚNA TERMÍNU: JARNÍ POHÁR GAC 2022

 

PROPOZICE

Soutěž v akrobacii na kluzácích JARNÍ POHÁR GAC 2022

 

Kategorie:

BASIC,SPORTSMAN,INTERMEDIATE, ADVANCED

TERMÍN: 22.4. – 24.4.2022 – POZOR! Hledá se nový termín!

 

1. Obecné

 • Organizátor
 • Organizátorem soutěže „Jarní pohár GAC 2022“ (dále jen JP 2022) je Glider Aerobatic Club, z.s.
 • JP 2022  se  koná  pod  záštitou  Aeroklubu České republiky  a  soutěž  je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

 

Cíl soutěže

 • Uskutečnit soutěž  v  letecké  akrobacii  a určit vítěze poháru pro rok 2022 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat město Bystřice a Benešov, Středočeský kraj, propagovat Glider Aerobatic Club a Aeroklub ČR, letecké  sporty a zejména leteckou akrobacii.  Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Benešov.

 

1.3. Termín a místo konání

 

1.3.1. Soutěž se uskuteční na letišti Benešov.

1.3.2. Termín  konání  JP 2022  je  22. 4. – 23. 4. 2022.

 

1.4. Tréninkové lety

1.4.1. Tréninkové  lety  budou  možné  22.4. 2022.  V  případě  zájmu  o  tréninkové lety  před 22. 4. 2022 kontaktujte organizátora.

 

1.5. Program soutěže

 

1.5.1. Změny  programu  jsou  vyhrazeny  z  organizačních  důvodů  nebo  z důvodu  nepříznivého počasí.   

 1.5.2. Program pro účastníky:

22.4. 2022 (pátek) Tréninkové lety

19:30 – Západ Briefing 

23.4. 2022 (sobota)

09:00                Briefing

10:00 – 13:00    Soutěžní lety

13:00 – 14:00    Polední přestávka

14:00 – Západ   Soutěžní lety

24.4. 2022 (neděle) – náhradní termín

09:00                 Briefing

10:00 – 15:30     Soutěžní lety

16:30                 Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

 

2.Podmínky soutěže

2.1. Pravidla

2.1.1. JP 2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.

 

2.1.2. JP 2022   se  bude  konat  v  kategoriích  BAG  (Basic Glider),  SPG (Sportsman Glider) a  ING (Intermediate Glider) a ADV (Advanced Glider).

2.1.3. Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR  a odpovídající letecké  předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.

2.1.4. Výsledky  JP 2022  budou  vyhlášeny  pod  podmínkou ,  že  v dané kategorii bude odlétána  minimálně jedna disciplína a při účasti nejméně tří závodníků v kategorii. 

2.1.5. Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.

2.1.6. V kategoriích BAG, SPG a ING se budou létat programy:  povinná 1,  povinná 2 a tajné, v tomto pořadí. V kategorii Advanced se první pletí povinná – volná a potom tajné sestavy.

2.1.7. Vítězem  JP 2022  se  stane  soutěžící  s nejvyšším  počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

 

2.2. Podmínky soutěžních letů

2.2.1. Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s

2.2.2. Výškové   hranice  jsou  stanoveny  pro   jednotlivé  soutěžní kategorie.  Jejich dodržování je posuzováno   rozhodčími   vizuálně .  Organizátor  soutěže   zajistí ,  aby   každý   den   před  zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru a nad hlavní osou předvádění  v minimální výšce,  která  je  pro  soutěžní  lety stanovena. Pro snadnější určení výškových hranic bude užit AHMD systém. Ten má však pouze informativní  charakter, nikoliv rozhodující. 

2.2.3.  Pro kategorii  BAG ( Basic Glider ) je  stanoven  horní výškový  limit 1 200 m   AGL a spodní výškový limit 400 m AGL.

2.2.4. Pro  kategorii   SPG ( Sportsman Glider )  je  stanoven  horní  výškový   limit  1 350 m  AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.

2.2.5. Pro kategorii  ING (  Intermediate Glider ) a Advanced  je  stanoven  horní  výškový  limit 1 250m AGL a  spodní výškový limit 200 m AGL.

2.2.6. V případě  nepříznivého počasí,  kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve  stanovených  výškových  hranicích,  může  hlavní rozhodčí po dohodě s organizátorem a Jury  rozhodnout  o  snížení  horního  výškového  limitu  s  tím,  že  soutěžní  sestavy  budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

 

2.3. Box

2.3.1. Pro soutěžní lety bude  vyznačen akrobatický box  dle FAI  Sporting  Code,  Section 6 Part 2 pomocí středového kříže a značkami na ploše letiště.  Značky  na přilehlých polích dle jejích aktuálního stavu (oranice, bahno, probíhající zemědělské práce). Vytyčení boxu nemusí být vzhledem ke stavu okolních ploch kompletní.

 2.3.2. Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 

 1. Účast, soutěžící a letadla

3.1. Soutěžící

3.1.1. JP 2022  se  může  zúčastnit  kdokoliv  splňující  stanovené  podmínky.  Soutěžící  nebudou sdružováni do (národních) týmů (tj. tým tvořený více posádkami).

3.1.2. Soutěžící musí být držitelem:

 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota),
 • kvalifikace pro provádění   akro  letů  nebo  odlétané  potřebné  úlohy   během   ještě neukončeného akro výcviku

3.1.3. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány  během  registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

3.1.4. Soutěžící  musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. 

3.1.5. Soutěžící  musí  prokázat  způsobilost  pro  odpovídající  kategorii ,  do  které   je   přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra / instruktora stanoveného  OSK  pro  leteckou akrobacii AeČR,  předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.

3.1.6. V případě využívání letadel v majetku  AeČR  musí  být  soutěžící  členem  Aeroklubu České republiky a předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.

3.1.7. Organizátor  neodpovídá  za  škody,  které  závodníci  a ostatní  účastníci způsobí v průběhu konání  soutěže  sobě  nebo  třetím osobám.  Závodníci  a  ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.1.8. V případě rozhodnutí odpovědného akro instruktora může být soutěžícímu v kategorii Basic poskytnut „safety pilot“.   Kategorie  Sportsman  a  Intermediate  musí být schopen soutěžící odlétat v sóle.

 

3.2. Letadla

3.2.1. Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být  plně  způsobilé pro provádění prvků  letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.

3.2.2. Každý  soutěžní  kluzák  musí  mít  platné   Osvědčení   letové  způsobilosti  ( Certificate  of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).

3.2.3. Soutěžní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy: • MTOW do 500 kg  750.000 SDR (cca. 870.000 EUR) • MTOW above 500 kg to 1000 kg  1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)

3.2.4. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

3.2.5. Změna  letadla  je  povolena  v  průběhu  soutěže  kdykoliv ,  je – li  to  nutné  a doporučí-li to technická  komise .  Současně  je  dovoleno ,  aby  létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.

3.2.6. Před   každým   letovým   dnem   potvrdí  pořadateli  provozovatel  kluzáku   používaného  k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.

3.2.7. Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.

3.2.8. V případě  nedostatečné  kapacity  pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného. 

 

 

 1. Startovné a registrace

4.1. Startovné

4.1.1. Startovné   může   být   zaplaceno   v   hotovosti    při registraci   před  zahájením soutěže ,          

          lépe však předem na účet GACu  326266319/0800 ve výši   1.000 Kč. 

 

4.1.2. Startovné zahrnuje:

 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.

4.1.3. Startovné nezahrnuje aerovlaky, pronájem letadel, ubytování a stravu.

4.1.4. Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 Kč / 22 EUR.

 

4.2. Aerovleky

4.2.1. Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.

4.2.2. Cena vleku je jednotná a určena následovně:

 • Aerovlek – vysoký vlek 1350 Kč
 • Aerovlek – nižší vleky 105 Kč/100m

Při ceně paliva vyšší, než 40 Kč/ 1 litr bude připočítán palivový příplatek dle aktuální ceny paliva, odpovídající spotřebě 50 litrů/ hodinu při aerovlecích.

 

4.3. Registrace

4.3.1. Registraci na  JP 2022  proveďte  nejpozději do  15.4.2022.

 

4.3.2. Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:

 • elektronickou poštou,
 • poštou

 

4.3.3. Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.

 

 1. Ubytování a strava

5.1.1. Ubytování  si  každý  účastník   zařizuje  samostatně.   Pro  pomoc  se   zajištěním ubytování

          kontaktujte organizátora.

5.1.2. Stravování ve formě dvou jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.

5.1.3. Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 1. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1. Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:           Bude oznámen nejpozději na úvodním briefingu

Hlavní rozhodčí:         Bude oznámen nejpozději na úvodním briefingu

Rozhodčí:                   Budou oznámeni nejpozději na úvodním briefingu

6.2. Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

 

6.3. Organizační výbor

Ředitel soutěže:         Miloš Ramert 

Ekonom soutěže:       Šárka Starečková

                       

 

 1. Kontakt

 

7.1. Adresa pro korespondenci

Glider Aerobatic Club, z.s.

Jarní pohár GAC 2022

Nesvačily 145, letiště Benešov, 257 51 Bystřice

 

7.2. Ostatní kontakty:

Miloš RAMERT                      +420 603 927 241

e-mail:                                    gac@centrum.cz

Šárka STAREČKOVÁ            + 420 724 244 142

e-mail:                                    s.padevetova@seznam.cz

 

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: PROPOZICE Jarni pohar 2022

 


 

PŘIHLÁŠKA  – JARNÍ POHÁR 2022

Akrobacie kluzáků

Letiště Benešov 22. 4. až 24. 4. 2022

 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Kontaktní  telefon:                                    e-mail:

Datum narození:                                       státní příslušnost:  

Aeroklub:  

Požadavek na ubytování letiště:                 počet osob:

 

Soutěžící v kategorii:  

 

INTERMEDIATE         SPORTSMAN              BASIC               ADVANCED

 

                        *(nehodící se škrtněte)

 

Typ kluzáku:                                                           Imatrikulační značka: 

 

Podpisem přihlášky účastník současně vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly použity pro potřebu organizačního štábu

  

Dne: ……………………………….                 Soutěžící:

 

U soutěžících, kteří se neúčastnili v roce 2021 mistrovství ČR (nebo vyšší soutěže) v akrobacii, prosím, uveďte navíc jméno a podpis instruktora, který prováděl odpovídající výcvik, případně potvrzení místního aeroklubu, že jmenovaný pilot absolvoval příslušnou osnovu a má odpovídající zkušenosti, případně bude pilot přezkoušen přímo na letišti v Benešově 22.4.2022.

 

 

Jméno instruktora:                                                                               Podpis:   ………………………

 

Vysílající aeroklub:                                                                             Podpis:   ………………………

 

Přihlášku zasílejte na e-mail:        gac@centrum.cz