Prodej nepotřebného majetku PARA duben 2022

Seznam a nabídkové ceny byly schváleny OSK Para (27. 1. a 23. 2. 2022) a následně Výkonným výborem AeČR. 

 

Průběh prodeje: První kolo prodeje je určeno výhradně pro členské organizace nebo jednotlivé členy AeČR. Vaše nabídky s označením zboží inventárním číslem a navrženou cenou vyšší než je požadovaná minimální zasílejte e-mailem na adresu majetek@aecr.cz do půlnoci 1. 5. 2022.  Po tomto datu budou předměty prodány za nejvyšší nabízenou cenu. Výše nabídek ani informace o průběhu prodeje se do data rozhodnutí o prodeji nezveřejňují, aby nedocházelo k ovlivnění průběhu prodeje. Platba je možná výhradně bankovním převodem do 5. pracovních dnů od vyrozumění o prodeji. Nezaplacené předměty budou nabídnuty  dalším zájemcům v pořadí podle výše nabízené ceny, případně nabídnuty v dalším kole prodeje. 

Možné prohlídky materiálu:
Prohlídka materiálu ve čtvrtek 21. 4. od 15 do 16 hodin v prostorách Dukly Prostějov – ASO DUKLA PARA Letecká 1, 79601 Prostějov, tel. 724 048 864

 

Materiál navrhovaný na odprodej: 

 • Inv.č. druh mat. / název mat. v.č. pozn. 
 • 27 ZP / Techno 155 PG039B 12/2004 (živ.do 12/2024) ; navrh. Cena 2000,- 
 • 31 ZP /  Techno 155 PG044B 12/2004 (živ.do 12/2024) ; navrh. Cena 2000,- 
 • 35 ZP /  Techno 155 PG043B 12/2004 (živ.do 12/2024) ; navrh. Cena 2000,-
 • 39 ZP /  Techno 155 PG042B 12/2004 (živ.do 12/2024) ; navrh. Cena 2000,- 
 • 93 POST / MarS 0389/07 02/2007 ; postroj je bez drobných dílů (VK,VV,PV,atd.) ; nutno prodloužit životnost ; navrh. Cena 3000,- 
 • 125 AAD / Vigil II 12419 07/2008 (živ.do 07/2028) ; nutná výměna baterií u výrobce ; navrh. Cena 2000,- 
 • 133 AAD / Vigil II 12421 07/2008 (živ.do 07/2028) ; nutná výměna baterií u výrobce ; navrh. Cena 2000,- 
 • 136 HP / PF 2000-280 67033 05/2008 ; navrh. Cena 5000,-
 • 137 AAD Vigil II 12459 07/2008 (živ.do 07/2028) ; nutná výměna baterií u výrobce ; navrh. Cena 2000,- 
 • 201 HP / Para Foil 282 67637 01/2010 ; navrh. Cena 8000,-
 • 208 ZP / PR 160 044888 10/2009 (živ.do 10/2029) ; navrh. Cena 6000,- 
 • 254 HP / RL-16/3-280 11175 02/2012 ; nutno vyměnit line-set ; navrh. Cena 7000,- 
 • 255 HP / RL-16/3-280 11176 02/2012 ; nutno vyměnit line-set ; navrh. Cena 6000,- 
 • AAD / Vigil II 15951 06/2009 (živ.do 06/2029) ; nutná výměna baterií u výrobce ; navrh. Cena 2000,- 
 • 53 AAD / Cypress II 12546 prošlá životnost, cena 500Kč
 • 57 AAD / Cypress II 12545 prošlá životnost, cena 500Kč
 • 61 AAD / Cypress II 12549 prošlá životnost, cena 500Kč
 • 68 AAD / Cypress II 12550 prošlá životnost, cena 500Kč
 • 71 AAD / Cypress II 13966 prošlá životnost, cena 500Kč
 • 37 AAD / Cypress II 12542 prošlá životnost, cena 500Kč
 • 29 AAD / Cypress II 12540 prošlá životnost, cena 500Kč
 • 33 AAD / Cypress II 12541 prošlá životnost, cena 500Kč