Akrobatické sestavy 2022

Vážení akrobaté, sezona 2022 je těsně před námi. Díky větším než předpokládaným servisním zásahům na letadlech dostal i tento rok kalendář skluz. Na tok 2022 je naplánováno 14 soutěží. Jako první dubnový závod sezónu zahájí Jarní pohár GAC 2022 a Radyňský looping 30. září. 2022 sezonu ukončí.   

Sestavy 2022

Od zodpovědných trenérů a z dalších zdrojů (CIVA) jsou připraveny níže uložené povinné sestavy a vybrané figury. Sestavy GLD kategorie Basic budou doplněny během několika dní.

Změna národních pravidel kategorie Intermediate-kluzáky od roku 2021: Pro všechny sestavy lze vybírat pouze ty figury, které v katalogu „FAI Sporting Code Section 6, part 2, Glider Aircraft“ jsou schváleny pro kategorii Advanced. Pokud se soutěže účastní typ ASK-21, nelze používat jako schválené figury vývrtky, pády a výkruty na 8 dob. Intermediate GLD má pouze Known 1, místo dříve létané Known 2 si každý soutěžící připraví Free Known sestavu podle těchto pravidel: 

  1. Sestava musí mít celkem 8–10 figur.
  2. Maximální celkový koeficient (Total K) sestavy nesmí překročit 135 K.
  3. Maximální koeficient lze překročit o 3 body. V takovém případě se ze tří nejdražších figur postupně odečte po jednom bodu, tak aby se dosáhlo maximálního koeficientu 135 K. Body se neodečítají z povinných figur.
  4. Každé katalogové číslo (figura) smí být použito pouze jednou s výjimkou horizontální linky (Fam 1.1.1) a výkrutů (Fam 9.1).
  5. Sestava musí obsahovat nejméně jednu figuru z následujících rodin prvků: Fam 6 (souvraty), Fam 7 (přemety, 1/2přemety, Q-loop a další ) a Fam 8 (humpty-bump, P-loop, kubány, 1/2kubány a další) .
  6. Sestava musí obsahovat alespoň jeden výkrut na doby (Fam 9.2, 9.4 nebo 9.8).
  7. Začátek sestavy může být v poloze normální nebo na zádech.
  8. Sestava musí končit v normálním letu (ukončení na zádech není dovoleno).
  9. V sestavě Free Known musí být použito 5 povinných zveřejněných figur. Soutěžící zvolí další 3 až 5 figur dle výše uvedených pravidel.

 

Rozdělení letadel a pověření instruktoři

Rozdělení letadel, pravidla pro využívání a individuální podmínky na akrobatických kempech jsou aktualizovány v dokumentech na tomto webu ve složce Letecká technika. Další podstatnou změnou je rozdělení letadel do akrobatických center. 

Akrobatická centra a instruktoři pro bezmotorovou akrobacii