Aktivita AČR v prostoru LKPJ 23. a 24. 05. 2022

Činnost bude probíhat ve dnech 23., 24. 05. 2022 denně od 1900 do 2000 UTC v prostoru LKPJ.

LKPJ
Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 492652.00N 0170802.00E (LKPJ)
Vertikální hranice:GND – FL125.

Prostor LKPJ bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: P10 a L726