Aktivita AČR v prostoru Bílá Lhota a v prostorech TRA34 dne 24. 5. 2022

Cvičení bude probíhat od 0800 do 1300 UTC v prostoru Bílá Lhota (popis prostoru níže) a dále v prostorech TRA34 (vertikální hraniceFL95 – FL245).

 

LHOTA
Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494249,65N 0165913,87E (0,5NM NE Bílá Lhota).

Vertikální hranice: GND – F095.Prostor LHOTA bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: P10, T709.