Aktivita AČR v prostoru Sněžné dne 17. 5. 2022 od 0700 do 1400 UTC

Cvičení bude probíhat v prostoru Sněžné (popis prostoru níže) a dále pak v prostorech LKTSA20, LKTRA31 a LKTRA32 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor SNEZNE

Horizontální hranice: radius 6NM se středem PSN 493843,00N0160718,00E (SNEZNE).
Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.Prostor SNEZNE bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: T709