Aktivita AČR v prostoru Medlov ve dnech 30. a 31. 5. 2022

Cvičení bude probíhat denně od 0800 do 1000 UTC v prostoru Medlov (popis prostoru níže) a dále pak v prostorru LKTRA34 (vertikální hranice dle AIP ČR).

Prostor MEDLOV

Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494558,66N0170424,82E (1,3NM S MEDLOV).
Vertikální hranice: GND – FL95.


Prostor MEDLOV bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: T709 a P10