XXVIII. ROČNÍK BUDĚJOVICKÉHO POHÁRU

 PROPOZICE parašutistické soutěže v přesnosti přistání, kterou pořádá  Aeroklub České Budějovice – letiště Hosín  20.–22. 5. 2022

 

V souladu se sportovním řádem FAI uspořádá Aeroklub České Budějovice ve dnech 20.–22. 5. 2022 soutěž v seskoku padákem na přesnost přistání. Soutěž je součástí českého poháru v parašutismu 2022.

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ                                                 

 • Budějovický pohár je otevřená soutěž pro všechny kategorie A a vyšší, při zachování podmínek pro kat. A.
 • Příjezd a prezentace všech účastníků se uskuteční v pátek 20. 5. 2022 do 22.00 hodin na letišti Hosín.
 • Při prezentaci bude kontrolována platnost průkazů parašutisty a doklady padáků včetně pojištění.
 • Startovné ve výši 500,- Kč na osobu se platí v hotovosti při prezentaci 20. 5. 2022. V případě, že bude soutěž zahájena, ale nebudou zahájeny seskoky z důvodu počasí, se navrací ½ základního startovného, tedy 250,- Kč. Závodníkům, pro které bude Budějovický pohár první účastí v Českém poháru v rámci dané sezóny, bude v souladu s pravidly Českého poháru startovné navýšeno o 100,‑ Kč.
 • Ubytování bude umožněno přímo na letišti ve vlastním stanu a spacáku, karavanu, omezená kapacita ubytování je v budově AK za 270,- Kč / osobu a noc (požadavek na ubytování v budově avizujte předem).
 • Možnost občerstvení v restauraci na letišti.
 • Soutěž bude probíhat jako soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev.
 • Cena seskoku bude stanovena podle odlétaných minut.
 • Veškeré platby za seskoky budou hrazeny v hotovosti po skončení soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic po dohodě se zástupci družstev.

 

SOUTĚŽNÍ  DISCIPLÍNA

 • Přesnost přistání tříčlenných družstev – započítávají se všechny seskoky z ukončených kol.
 • Přesnost přistání jednotlivců – započítávají se všechny seskoky z ukončených kol.
 • Počet kol: 6 základních kol + finále max. 12 parašutistů (dle počtu závodníků). Možné uzavření soutěže po 3 kolech seskoků.

 

 

TECHNICKÉ  PODMÍNKY  SOUTĚŽE

 • Seskoky budou prováděny z letounu An-2 (případně doplněné letounem L-60S), nebo z letounu L‑60S v souladu se směrnicí V-PARA-1 a sportovním řádem FAI s těmito úpravami:
 • Doskočiště bude použito molitanové.
 • K měření přesnosti přistání bude použita elektrická nula o průměru 2 cm.
 • Měřit se bude do vzdálenosti 1 m, do 16 cm elektronicky.
 • Seskoky se provádějí do síly větru 8 m/s.
 • Seskoky budou prováděny z výšky min. 800 m.

 

ČASOVÝ  PLÁN  SOUTĚŽE

 • pátek 20. 5.        12:00                  možnost tréninkových seskoků

                             18:00 – 22:00                prezentace, nahlášení družstev

 

 • sobota   21. 5.        8:00                  zahájení soutěže – losování pořadí družstev

                           9:00 – 19:00                  soutěžní seskoky      

 

 • neděle   22. 5.        9:00 – 12:00                 soutěžní seskoky

                           13:00                           vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

 

 

 

STANOVENÍ  VÍTĚZE

 • Vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejmenším součtem centimetrů, v případě shody s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků.
 • Vítězem v soutěži jednotlivců se stává sportovec s nejmenším součtem centimetrů, v případě shody s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků. U prvních tří jednotlivců může pořadatel použít rozskok.

 

 

CENY

 • Jednotlivci umístění na prvních třech místech obdrží věcné ceny.
 • První tři družstva obdrží věcné ceny.

 

PROTESTY

 • Protest je nutno podat písemně, s vkladem 500,- Kč do 30 minut po vzniku důvodu podání protestu hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže.
 • V případě neuznání protestu se vklad nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

 

ORGANIZÁTOR

 • Organizátorem soutěže Budějovický pohár 2022 je Aeroklub České Budějovice, z.s.
 • Budějovický pohár 2022 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

 

ŘEDITELSTVÍ  SOUTĚŽE

Ředitel soutěže:                          Luboš Nahodil

Hospodář:                                   Sylvestra  Brodská

Hlavní rozhodčí:                         Jiří Dvořák

Řídící provozu :                          Břetislav Brodský – 731 570 298

 

KONTAKT                         

                

Žádáme o nahlášení závodních teamů předem buďto mailem nebo telefonicky co nejdříve. Důvodem je včasné zajištění vhodného typu letadla.

 

Propozice ke stažení: PropoziceBP2022.pdf