STŘEDOČESKÁ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V PŘESNÉM LÉTÁNÍ – MOST 2022

MÍSTNÍ PROPOZICE

 

C.1                ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

                     Mostecká regionální soutěž v PŘESNÉM LÉTÁNÍ se uskuteční na letišti Most, Česká republika.

 

C.2               ORGANIZÁTOR

                     Letecké centrum ČR společně s místním Aeroklubem v Mostě.

 

C.2.1.           VEDENÍ SOUTĚŽE

                     Ředitel soutěže:         Lucie PEŠKOVÁ

                     Hlavní rozhodčí:        Martin HŘIVNA

                     Stavitel tratí:              František CIHLÁŘ

                     Předseda JURY:        Lucie PEŠKOVÁ

                     Člen JURY:               Jiří DODAL

                     Člen JURY:               Václav PECKA

 

C.3               MÍSTO

                     Letiště Most

 

C.4               TERMÍN

  1. – 12. 6. 2022

 

C.5               PŘIHLÁŠKY

                     Přihlášky (viz příloha) musí být odeslány do 8. června 2022 na adresu Miloše FIALY, uvedené na Oficiálním formuláři přihlášky.

 

C.6               VKLAD

 

C.6.1            Vklad pro soutěžícího pilota v přesném létání je 1 000,-Kč

                     Vklad musí být zaplacen hotově po příletu do Mostu.

 

C.6.2            Vklady pokrývají přípravu soutěžních tratí, traťové fotografie, soutěžní mapy a organizační náklady. Ubytování je v ceně startovného.

 

C.7               LETADLA A POJIŠTĚNÍ

                     Každé letadlo musí mít platnou letecko-provozní dokumentaci a vybavení a pojistku pro škody na třetích osobách, platnou v České republice v průběhu soutěže na minimální částku, určenou směrnicemi EU.

 

C.8               PŘÍLETY

  1. 1 6. 2022 do 19 hod. LT

 

C.8               JAZYK

                     Oficiálním soutěžním jazykem bude čeština při zabezpečení překladů do angličtiny pro zahraniční účastníky.

 

 

 

 

C.9               PŘEDLETOVÉ PŘÍPRAVY – POVINNÁ PRO VŠECHNY STARTUJÍCÍ

                     Všeobecná předletová příprava se uskuteční 10. 6. 2022 ve 21,00 LT na letišti. Denní předletové přípravy budou publikovány na informačních tabulích.

 

C.10             ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

                     Soutěž se bude řídit platnými Pravidly a propozicemi FAI pro  přesné létání – vydání 2022.

 

C.11             SOUTĚŽNÍ MAPY

                     Pro plánování tratí a soutěže budou použity letecké mapy 1:200 000 .

 

C.11             DOPINGOVÁ KONTROLA

                     Může být uskutečněna podle pravidel WADA a FAI.

 

C.13             KORESPONDENCE A KOMUNIKACE

                     fiala@ftvs.cuni.cz

 

C.14             DALŠÍ INFORMACE

 

C.14.1          ČASOVÝ PLÁN

  1. června 2022 Přílety do 19:00 LT
  2. června 2022             Etapa č. 1 a trénink přistání
  3. června 2022 Etapa č. 2 + odlety

 

                     Všechny časy v těchto místních propozicích jsou uvedeny v místním čase (Středoevropský letní čas = UTC + 2 hodiny)

 

C.14.2          UBYTOVÁNÍ

                     Ubytování bude umožněno na letišti Most

 

C.14.3           STRAVA

                      Celodenní stravování bude zajištěno na letišti Most

 

C.14.4         MÍSTNÍ DOPRAVA

 

C.14.5           PALIVO

                      AVGAS 

 

C.14.6           PLATBY

                      Veškeré platby se provádějí hotově.

 

Propozice a přihláška ke stažení: MOST (3) – 2022