PROPOZICE: Českolipský Pohár 2022

V souladu se sportovním řádem FAI uspořádá Paraklub Kamýk na Letišti Lada v České lípě  Českolipský pohár 2022 – Memoriál Karla Spejchala.

 

Program:

Pátek 17.6. 2022.

15:00 – 19:00 hod.     Tréninkové seskoky .  Seskoky se budou provádět z letounu Skyline (min. kategorie C).

Sobota 18.6.2021

8:00 – 9:00         prezentace soutěžících

9:15                    losování

9:30                      soutěžní seskoky – disciplína PP

20:00                   v případě  ukončení soutěžních disciplín –slavnostní vyhlášení

 

V případě nepředvídatelných událostí se program soutěže bude řídit dle rozhodnutí ředitele soutěže.

Místo konání:

Letiště Lada v České Lípě: 50°42.34 N, 14°33.00 E

Technické podmínky soutěže:

 • Soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic.
 • Seskoky budou probíhat na molitanové doskočiště, disciplína PP bude měřena pomocí elektronického disku se středem o průměru 2 cm.
 • Soutěžní seskoky PP budou prováděny do síly větru 8m/sec.
 • Soutěžní seskoky budou prováděny z letounu Cessna 182.
 • Minimální kvalifikace pro registraci do soutěže je kategorie A (je nutné mít přítomného instruktora).

Přesnost přistání  – družstva

 • Seskoky čtyřčlenných družstev z výšky 1 000 m AGL.
 • Počet soutěžících kol je základních Minimum pro ukončení soutěže  3 kola.
 • Hodnocení bude provedeno v souladu se Soutěžními pravidly.

Přesnost přistání – jednotlivci

 • Základní počet soutěžních kol je 6, minimum pro ukončení soutěže 3 kola (výsledky budou převzaty ze soutěže družstev).
 • Nejlepších 12 soutěžících po základní části, pokračuje ve finálovém kole.
 • Finálová kola budou provedena v pořadí od nejhorších k nejlepším výsledkům. Hodnocení bude provedeno v souladu se Soutěžními pravidly. Finálová kola se budou skákat z výšky 800 m AGL

Protest

 • Protest musí být doručen výkonnému řediteli soutěže do 60 minut od vzniku sporné události písemnou formou, s odvoláním na článek sportovního řádu, který byl porušen.
 • Poplatek za protest činí 500,- Kč.
 • V případě uznání protestu, bude poplatek vrácen zpět.

Výsledkové listiny

 • V průběhu soutěže budou výsledky průběžně publikovány v tištěné podobě na vývěsné tabuli.

 

Ceny

 • Startovné 500,-Kč – hradí se při prezentaci. Závodníkům, pro které Českolipský pohár první účastí v Českém poháru v rámci dané sezóny, bude v souladu s pravidly Českého poháru startovné navýšeno o 100,-Kč.
 • Veškeré platby za seskoky budou hrazeny v hotovosti po skončení soutěže. Cena seskoku bude stanovena podle odlétaných minut.

 

Logistika

 • Ubytování: na letišti bude pořadatelem připraven kemp pro stany a přívěsy.
 • Ostatní: při prezentaci bude kontrolována platnost dokumentace parašutistů a dokladů od padáků (pojištění). Vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj a chování členů svých družstev v průběhu soutěže. Parašutisté z licencí „A“ a „B“ musí mít v družstvu instruktora. Pořadatel nezajišťuje náhradní díly a balící pomůcky. Ubytování ve městě Česká Lípa a okolí: http://turistika.mucl.cz/

 

Personální zajištění organizace soutěže

Ředitel soutěže

Pavel Novák

Ekonomické zajištění

Jana Nedvědová

Řídící seskoků

Plášil Jan

Hlavní rozhodčí

Luděk Dopirák

 

Kontakt na organizátora:

Pavel Novák paraklub-kamyk@seznam.cz tel: 778 547 640

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na provedení změny, nebo zrušení závodu v závažných případech, kdy by nebylo možné z bezpečnostních nebo jiných důvodů závod uspořádat.

 

Propozice ke stažení:

Propozice-2022-česká-lípa