Prodej nepotřebného majetku PARA červen 2022

Seznam a nabídkové ceny byly schváleny OSK Para (27. 1. a 23. 2. 2022) a následně Výkonným výborem AeČR. Ve druhém kole se prodávají předměty, které nebyly prodány v prvním kole, a to za sníženou cenu.

 

Průběh prodeje: Druhé kolo prodeje je určeno pro všechny zájemce. Vaše nabídky s označením zboží inventárním číslem a navrženou cenou vyšší než je požadovaná minimální zasílejte e-mailem na adresu majetek@aecr.cz do půlnoci 15. 7. 2022.  Po tomto datu budou předměty prodány za nejvyšší nabízenou cenu. Výše nabídek ani informace o průběhu prodeje se do data rozhodnutí o prodeji nezveřejňují, aby nedocházelo k ovlivnění průběhu prodeje. Platba je možná výhradně bankovním převodem do 5. pracovních dnů od vyrozumění o prodeji. Nezaplacené předměty budou nabídnuty  dalším zájemcům v pořadí podle výše nabízené ceny, případně nabídnuty v dalším kole prodeje. 

Možné prohlídky materiálu:
Prohlídka materiálu v úterý 12. 7. od 15 do 16 hodin v prostorách Dukly Prostějov – ASO DUKLA PARA Letecká 1, 79601 Prostějov, tel. 724 048 864

 

Materiál navrhovaný na odprodej: 

  • Inv.č. druh mat. / název mat. v.č. pozn. 
  • 136 HP / PF 2000-280 67033 05/2008 ; navrh. Cena 5000,-4000,-
  • 254 HP / RL-16/3-280 11175 02/2012 ; nutno vyměnit line-set ; navrh. Cena 7000,-6000,- 
  • 255 HP / RL-16/3-280 11176 02/2012 ; nutno vyměnit line-set ; navrh. Cena 6000,-5000,-