PROPOZICE: Mistrovství ČR v akrobacii kluzáků kategorie ADVANCED a UNLIMITED

Aeroklub České republiky ve spolupráci s  Aeroklubem MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s.

pořádá

Mistrovství ČR v akrobacii kluzáků

22.6. až 24.6. 2022, LETIŠTĚ Roudnice (LKRO 122,205)

 

 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie

Hlavním cílem soutěže je určit mistra republiky v jednotlivých soutěžních kategoriích

akrobacie na kluzácích: ADVANCED a UNLIMITED

 

Dalšími cíli jsou:

– propagace bezmotorové letecké akrobacie a leteckého sportu

– propagace Aeroklubu MAS Roudnice, města Roudnice nad Labem

 

 1. Organizátor, místo a termín konání

Soutěž se uskuteční na letišti Roudnice od 22.6.2022 do 24.6.2022

Organizátorem je Aeroklub MAS Roudnice n.L. z.s. ve spolupráci s Odbornou sportovní akrobatickou komisí Aeroklubu ČR.

 

 1. Program

Úterý  21.6.2022       10:00 – 19:00 přílety, tréninkové lety 

Středa 22.6.2022      09:00 – letový briefing pro tréninkové lety + registrace závodníků

                                     09:30 – 13:30 tréninkové lety

                                     14:00 – 14:30 soutěžní briefing                               

                                    14:30 – SS Soutěžní lety

Čtvrtek 23.6.2022     08:00 – 08:30 Briefing

                                     08:30 – SS Soutěžní lety

Pátek 24.6.2022       08:00 – 08:30 Briefing

                                    08:30 – SS Soutěžní lety

Sobota 25.6.2022     14:00 Vyhlášení výsledků

                                    20:00 – Hangár párty

 

Pozn.: V době mezi 12,00 a 15,00 bude vyhlášena 30 min. přestávka na oběd.

Tréninkové lety jsou možné po předchozí dohodě od 21.6.2022, box bude vytýčen nejpozději od 21.6.2022. Účastníci závodu mají volný vstup na MEMORIAL AIR SHOW 2022 25-26.6.2022.

 

 

 1. Pravidla soutěže

Oficiálním jazykem soutěže je čeština. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující normy FAI:

– FAI Sporting Code, General Section, Section 6

– CIVA Regulations

– FAI Catalogue

– Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii

Organizátor může uplatňovat následující odchylky:

a) Minimální počet rozhodčích 3 (včetně hodnotícího hlavního rozhodčího).

b) Předváděcí box nebude sledován liniovými rozhodčími, bude uplatněn dvojnásobný koeficient pro positionning.

c) Výsledky soutěže budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny.

e) Létají se povinná volná a tajné sestavy

Povinné volné sestavy (Free Known) kategorií Advanced i Unlimited jsou soutěžící povinni zaslat pořadateli nejpozději 21.6. do 24:00hod ve formátu Open Aero na adresy: martin.chovan@aecr.cz a milos.ramert@aecr.cz.

f) Tajné sestavy (Unknown Programs) sestaví sportovní ředitel se souhlasem hlavního rozhodčího z figur, které odevzdají soutěžící nejpozději na zahajovacím briefingu. Každý soutěžící kategorie Advanced vybírá tři figury. Každý soutěžící kategorie Unlimited vybírá šest figur. Bodové hodnoty a výběr figur musí vyhovovat Sporting Code 6, Part 2 – Gliders pro kategorie Advanced a Unlimited.

Podmínky pro účast soutěžících na této soutěži

Každý soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu.

Soutěžící osobně odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. Všichni piloti létající pod 300 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší, stanovený limit – pro kategorii Advanced a Unlimited potvrzená min. výška 200 m

 

 1. Rozhodčí a organizační tým

 • Ředitel soutěže: Vladimír Ostrochovský
 • Sportovní ředitel: Miloš Ramert
 • Předseda jury: Karel Sedláček
 • Hlavní rozhodčí: Alena Kaftanová
 • Tým rozhodčích: Lucie Pešková, Petr Burda, David Kaftan, Jan Rolínek.
 • Technický komisař: bude jmenován v den zahájení soutěže
 • Scoring: Antonín Chovan a Martin Chovan

 

 1. Letouny a kluzáky

Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků let. akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány. Kontrola dokumentů a technického stavu letadel bude provedena při prezentaci.

Pro soutěž je ustanoven technický komisař. Komisař provede technickou přejímku letounů a rozhodne s konečnou platností o jejich zařazení do soutěže. V případě protestu soutěžícího s odvoláním na technickou závadu je rozhodující pro výsledné řešení protestu zpráva technického komisaře.

Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu. Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky. Parkování letadel je v ceně vkladu.

Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami. Letouny i kluzáky musí být odpovědnostně pojištěny a pojistný certifikát či smlouva předloženy při prezenci. Piloti létající na pronajatých letadlech musí být pojištěni na spoluúčast dle pojistky daného letadla, nebo musí složit kauci.

 

 1. Podmínky soutěžních letů

Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenoupro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10m/s

Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně.

Pro kategorii ADVANCED a UNLIMITED

 • horní výškový limit 1 200 m GND
 • spodní výškový limit 200 m GND

Snížení horního výškového limitu

V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

 

 1. Přihlášky a startovné

Vyplněné přihlášky dle přílohy č. 1 zasílejte e-mailem spravce@aeroklubroudnice.cz

Startovné pro závodníky činí 800 Kč.

Startovné zahrnuje:

 • organizační náklady
 • parkování letadel

Vklady nezahrnují pronájem letadel a vleky.

 

Ostatní náklady (hrazeno hotově):

 • vlek do výše 1350 m 1300 Kč
 • vlek do výše 1250 m 1200 Kč
 • vlek do výše 850 m 800 Kč

 

 1. Ubytování a jídlo

Na letišti je letištní občerstvení, kde bude k dispozici plná penze. V okolí letiště je řada hotelů a penzionů různé cenové úrovně, příp. na letišti jsou k dispozici prostory pro ubytování (250,- osoba/noc), příp. camping (100,-Kč osoba/noc).

V případě požadavku na rezervaci ubytování kontaktujte organizátora na adrese správce@aeroklubroudnice.cz nebo Bohumila Švece na tel. 605 454 306.

 

 1. Kontakty

Korespondenční adresa

Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s.

Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ 46771255 DIČ CZ46771255

tel. +420605454306

email: info@aeroklubroudnice.cz

vedoucí letového provozu Vlastimil Dvořák tel. 606 887 070

sportovní ředitel Miloš Ramert tel. 603 927 241 milos.ramert@aecr.cz

 

Propozice a přihláška ke stažení: propozice MCRacro2022

 

Box a posty rozhodčích