Aktivita AČR dne 12. 7. 2022 v prostoru Hlubocky

Cvičení bude probíhat od 0700 do 1100 UTC v prostoru Hlubocky (popis prostor níže), v prostoru LKTRA34 a v prostorech LKTSA20, LKTSA24.

 

HLUBOCKY   
Horizontální hranice: PSN 493730,21N0172420,93E (HLUBOCKY) – PSN 493558,88N0172350,72E (MRSKLESY) – PSN 493833,76N0170733,32E (0.7NM W PRIKAZY) – PSN 495900,00N0171600,00E (1.6NM W DOLNI MORAVICE) – PSN 494635,89N0173227,73E (1.8NM E STARA LIBAVA) – PSN 494431,88N0172635,72E (DOMASOV NAD BYSTRICI) – PSN 493730,21N0172420,93E (HLUBOCKY). LETY OAT                
Vertikální hranice: 1000ft AGL – FL95.

 

Dotčené tratě ATS: P10 a T709

Prostor HLUBOCKY bude publikován formou NOTAM jako dočasně omezené prostory pro leteckou činnost.