PRÁZDNINOVÝ POHÁR GAC 2022

PROPOZICE soutěže v bezmotorové akrobacii 
PRÁZDNINOVÝ  POHÁR  GAC 2022

Kategorie AKRO kluzáků: BASIC, SPORTSMAN, INTERMEDIATE, ADVANCED

LETIŠTĚ  BENEŠOV 15.–17. 7. 2022

 

 

1.Obecné

 • Organizátor
 • Organizátorem soutěže „Prázdninový pohár 2022“ (dále jen PP 2022) je Glider Aerobatic Club, z.s.
 • PP 2022  se  koná  pod  záštitou  Aeroklubu České republiky  a  soutěž  je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2022.

 

 • Cíl soutěže
 • Uskutečnit soutěž  v  letecké  akrobacii  a určit vítěze poháru pro rok 2022 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat město Bystřice a Benešov, Středočeský kraj, propagovat Glider Aerobatic Club a Aeroklub ČR, letecké  sporty a zejména leteckou akrobacii.  Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Benešov.

 

 

1.3. Termín a místo konání

 

1.3.1. Soutěž se uskuteční na letišti Benešov (LKBE)

1.3.2. Termín  konání  PP 2022  je  15. 7. – 17. 7. 2022.

 

 

1.4. Tréninkové lety

1.4.1. Tréninkové  lety  budou  možné   15. 7. 2022.  V  případě  zájmu  o  tréninkové lety  před 15. 7. 2022 kontaktujte organizátora.

 

1.5. Program soutěže

1.5.1. Změny  programu  jsou  vyhrazeny  z  organizačních  důvodů  nebo  z důvodu  nepříznivého počasí.   

 

1.5.2. Program pro účastníky:

15. 7. 2022 (pátek)

09:00 – 19:30   Tréninkové lety

20:00 –              Briefing 

16. 7. 2022 (sobota) – 2 sestavy

 08:30                Briefing

09:15 – 13:00    Soutěžní lety

13:00 – 14:00    Polední přestávka

14:00 – 19:30   Soutěžní lety

17. 7. 2022 (neděle) – náhradní den

09:00                 Briefing

09:45 – 15:30     Soutěžní lety

16:30                 Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

 

2.Podmínky soutěže

2.1. Pravidla

2.1.1. PP 2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.

 

2.1.2. PP 2022   se  bude  konat  v   kategoriích   BAG  ( Basic Glider ),  SPG ( Sportsman Glider ), ING (Intermediate Glider ) a ADV (Advanced Glider ) .

 

2.1.3. Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR  a odpovídající letecké  předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.

 

2.1.4. Výsledky PP 2022  budou vyhlášeny  pod  podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a při účasti nejméně tří závodníků v kategorii. 

 

2.1.5. Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.

 

2.1.6. V kategoriích BAG a SPG  se budou létat programy:  povinná 1 a  povinná 2, kategorii ING se  budou  létat  programy  povinná 1 a  povinná volná 1,  v  kategorii  ADV  se budou létat  programy povinná – volná 1 a tajná 1.

 

2.1.7. Vítězem  PP 2022  se  stane  soutěžící  s nejvyšším  počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

 

 

 

2.2. Podmínky soutěžních letů

 

2.2.1. Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s

 

2.2.2. Výškové   hranice  jsou  stanoveny  pro   jednotlivé  soutěžní kategorie.  Jejich dodržování je posuzováno   rozhodčími   vizuálně .  Organizátor  soutěže   zajistí ,  aby   každý   den   před   zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru a nad hlavní osou  předvádění  v minimální výšce,  která  je  pro  soutěžní  lety stanovena. Pro snadnější určení výškových hranic bude užit AHMD systém. Ten má však pouze informativní  charakter, nikoliv rozhodující. 

 

2.2.3.  Pro kategorii  BAG (Basic Glider) je  stanoven  horní výškový  limit 1 200 m   AGL a spodní výškový limit 400 m AGL.

 

2.2.4. Pro  kategorii   SPG (Sportsman Glider)  je  stanoven  horní výškový   limit  1 300 m + 50 m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.

 

2.2.5. Pro   kategorii   ING  ( Intermediate Glider )  a  ADV  (Advanced Glider)   je   stanoven   horní výškový  limit  1 200 m  + 50 m AGL a  spodní výškový limit 200 m AGL.

 

2.2.6. V případě  nepříznivého počasí,  kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve  stanovených  výškových  hranicích,  může  hlavní rozhodčí po dohodě s organizátorem a Jury  rozhodnout  o  snížení  horního  výškového  limitu  s  tím,  že  soutěžní  sestavy  budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

 

 

2.3. Box

2.3.1. Pro soutěžní lety bude  vyznačen akrobatický box  dle FAI  Sporting  Code,  Section 6 Part 2pomocí středového kříže a značkami na ploše letiště.  Značky  na přilehlých polích dle jejích aktuálního stavu (oranice, bahno, probíhající zemědělské práce).

 2.3.2. Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 

 

 1. Účast, soutěžící a letadla

 

3.1. Soutěžící

 

3.1.1. PP 2022  se  může  zúčastnit  kdokoliv  splňující  stanovené  podmínky.  Soutěžící  nebudou sdružováni do (národních) týmů (tj. tým tvořený více posádkami).

 

3.1.2. Soutěžící musí být držitelem:

 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota),
 • kvalifikace pro provádění akro letů nebo  odlétané  potřebné  úlohy během ještě neukončeného akro výcviku

 

3.1.3. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány  během  registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

 

3.1.4. Soutěžící  musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. 

 

3.1.5. Soutěžící  musí  prokázat  způsobilost  pro  odpovídající  kategorii ,  do  které   je   přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra / instruktora stanoveného  OSK  pro  leteckou akrobacii AeČR,  předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.

 

3.1.6. V případě využívání letadel v majetku  AeČR  musí  být  soutěžící  členem  Aeroklubu České republiky a předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.

 

3.1.7. Organizátor  neodpovídá  za  škody,  které  závodníci  a ostatní  účastníci způsobí v průběhu konání  soutěže sobě nebo třetím osobám.  Závodníci  a  ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

3.1.8. V  případě  rozhodnutí  odpovědného  akro  instruktora  může  být  soutěžícímu v kategoriích  Basic a Advanced poskytnut  „safety pilot“.   Kategorie  Sportsman  a  Intermediate  musí být schopen soutěžící odlétat v sóle.

 

3.2. Letadla

3.2.1. Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být  plně  způsobilé pro provádění prvků  letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.

3.2.2. Každý  soutěžní  kluzák  musí  mít  platné   Osvědčení   letové  způsobilosti  ( Certificate  of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).

3.2.3. Soutěžní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy: • MTOW do 500 kg  750.000 SDR (cca. 870.000 EUR) • MTOW above 500 kg to 1000 kg  1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)

3.2.4. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

3.2.5. Změna  letadla  je  povolena  v  průběhu  soutěže  kdykoliv ,  je – li  to  nutné  a doporučí-li to technická  komise .  Současně  je  dovoleno ,  aby  létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.

3.2.6. Před   každým   letovým   dnem   potvrdí  pořadateli  provozovatel  kluzáku   používaného  k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.

3.2.7. Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.

3.2.8. V případě  nedostatečné  kapacity  pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného. 

3.2.9. Organizátor   ve  spolupráci  s AeČR zabezpečí techniku v minimálním rozsahu: 1x ASK-21,1x MDM-1Fox, 1x S-1 Swift. 

 

 

 1. Startovné a registrace

4.1. Startovné

4.1.1. Startovné může být zaplaceno v hotovosti  při registraci před zahájením soutěže, lépe však předem na účet GACu  326266319/0800 ve výši  500 Kč. 

4.1.2. Startovné zahrnuje:

 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.

 

4.1.3. Startovné nezahrnuje aerovlaky, pronájem letadel, ubytování a stravu.

4.1.4. Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 Kč / 22 EUR.

 

4.2. Aerovleky

4.2.1. Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.

4.2.2. Cena vleku je jednotná a určena následovně:

 • Aerovlek – vysoký vlek (1.200 m – 1.350 m)   1.400 Kč
 • Aerovlek – nižší vleky 120 Kč/100m
 • AKRO kluzáky – 360 Kč / 1 akro start vysoký
 • Přistávací poplatek za aerovlek 120 Kč

 

4.3. Registrace

4.3.1. Registraci na  PP 2022  proveďte  nejpozději do  12.7.2022.

4.3.2. Registraci do soutěže lze provést následujícími způsoby:

 • elektronickou poštou,
 • poštou

4.3.3. Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.

 

 1. Ubytování a strava

5.1.1. Ubytování  si  každý  účastník   zařizuje  samostatně.   Pro  pomoc  se   zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.

5.1.2. Stravování – snídaně a večeře  bude zajištěno organizátorem na letišti, oběd v Klubu pilotů dle individuálního výběru.

5.1.3. Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

 1. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1. Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:    budou oznámeni na úvodním briefingu  

Hlavní rozhodčí:  budou oznámeni na úvodním briefingu                

Rozhodčí:            budou oznámeni na úvodním briefingu              

 

6.2. Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

 

6.3. Organizační výbor

Ředitel soutěže:         Miloš RAMERT 

Ekonom soutěže:       Šárka STAREČKOVÁ

 

 

 

 1. Kontakt

 

7.1. Adresa pro korespondenci

Glider Aerobatic Club, z.s.

Prázdninový pohár 2022

Nesvačily 145, letiště Benešov

257 51 Bystřice

 

 

7.2. Ostatní kontakty:

Miloš RAMERT                      +420 603 927 241

e-mail:                                    gac@centrum.cz

Šárka STAREČKOVÁ            + 420 724 244 142

e-mail:                                    s.padevetova@seznam.cz

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: PROPOZICE Prázdninový pohár 2022