Zakázaný prostor CENTRUM

Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. 03. 2022 č. 246 k bezpečnostnímu zajištění předsednictví České republiky v radě Evropské unie, zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostor bylo stanoveno, že v období od 06. 07. 2022 do 25. 10. 2022 je Kongresové centrum Praha chráněným objektem podle § 48 odst. 2 zákona č. 273/2006 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti LS PČR v souladu s ustanovením § 44 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví požádala o zřízení zakázaného prostoru pro UAS s názvem CENTRUM.


Úřad (CAA) na základně podané žádosti zahájil nezbytné kroky k zajištění realizace výše uvedeného požadavku, v souladu s odst. 2 § 44b zákona o civilním letectví a podle odst. 3 § 44b vydal OOP k zakázanému prostoru CENTRUM.

Informace pro leteckou veřejnost jsou publikovány formou NOTAM a následně AIP SUP. Uživatelé UAS, kterým již bylo vydáno oprávnění k provozu v uvedeném prostoru, budou vydavatelem oprávnění individuálně vyrozuměni o aktivaci zakázaného prostoru.

Informace ke stažení:  s2213-220705-221025