OOP – Dočasně omezené prostory HRENSKO a MILADA

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně omezené prostory HRENSKO a MILADA s platností od 28.07.2022 15:00 UTC do 02.08.2022 12:00 UTC.

007839-22-701 OOP dočasně omezené prostory HRENSKO a MILADA

V souvislosti s velkými lesními požáry nad územím chráněné oblasti České Švýcarsko a z důvodu zajištění bezpečnosti zasahujících letadel požádala LS PČR ve zvláště významném veřejném zájmu, v souladu s ustanovením § 44 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení dočasně omezených prostorů HRENSKO a MILADA.

Povolení letové činnosti v dočasně omezených prostorách 

Do dočasně omezených prostorů HRENSKO a MILADA jsou povoleny lety Letecké služby Policie ČR (dále LS PČR) a vstup letadel Policie ČR, LZZS, letadel AČR (pouze NATINAMDS), letadel provádějící pátrání a záchranu a letů provádějících hasičskou  činnost. Ostatním letům je vstup do prostorů HRENSKO a MILADA zakázán. 

Kontaktním pracovníkem LS PČR je mjr. Ing. František Hubáček, tel. +420 735 744 377.