PROPOZICE 10. ročníku SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY MĚSTA KOLÍN V AKROBACII NA KLUZÁCÍCH

PROPOZICE

10. ročníku SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY MĚSTA KOLÍN V AKROBACII NA KLUZÁCÍCH v Kategoriích Basic, Sportsman, Intermediate

Soutěž je součástí celorepublikového Českého poháru v bezmotorové akrobacii a zároveň postupovou soutěží pro region Střední, Východní a Severní Čechy

12.8. – 14.8. 2022 LETIŠTĚ KOLÍN – LKKO

Obecné

1.1.           Organizátor

 1. Organizátorem 10. ročníku Soutěže o pohár starosty města Kolín (Kolínský pohár, KP 2022) je Aeroklub Kolín, z.s..
  1. KP 2022 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky, starosty města Kolína a Regionu Polabí.
  1. Soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí jako postupová soutěž pro region Střední a Severní Čechy a do Českého poháru v bezmotorové akrobacii Aeroklubu České republiky.

1.2.           Termín, místo konání a program soutěže

 1. Soutěž se uskuteční na letišti Kolín – LKKO.
  1. Termín konání KP 2021 je 12.8. – 14.8.2022.
  1. Tréninkové lety budou organizovány v pátek 12.8.2022.
  1. V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 12.8.2022 kontaktujte organizátora soutěže. Tréninkový camp probíhá od 5.8.2022 na LKKO. Box bude vytýčen od 6.8.2022 (dle zájmu).
  1. Program soutěže:
12.8.2022 (Pátek)
Tréninkové lety, příjezdy, přílety, registrace
13.8.2022 (Sobota)
9:00Briefing
10:0018:00soutěžní lety
20:00  vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení
14.8.2022 (Neděle) (náhradní den)
9:00                         Briefing 10:00    –                16:00    soutěžní lety 17:00                      vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení
Odlety a odjezdy
 1. Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí. V průběhu letového dne bude umožněna přestávka 30 minut na oběd.

1.3.           Pravidla

 1. KP 2022 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 2. Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 3. FAI Sporting Code – General Section,
 4. FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 5. Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 6. Místní předpisy pro letecký provoz.
  1. KP 2022 se bude konat v kategoriích BAG (Basic Glider), SPG (Sportsman Glider), ING (Intermediate Glider),
  1. Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
  1. Výsledky KP 2022 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
  1. Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
  1. V kategoriích BAG a SPG se budou létat programy: povinná 1, povinná 2 a tajné. V kategorii ING se budou létat programy: povinná 1 nebo povolná 1 a tajné.
  1. Vítězem 9. Poháru Kolína se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

1.4.           Povolné sestavy

 1. Povolné sestavy musí být odevzdány nejpozději do 12. 8. 2022 na email: aeroklub.kolin@seznam.cz.
  1. Akceptovány budou povolné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor .seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním ABC formulářem.
  1. Sestavy ve formátu PDF budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a v dostatečném předstihu. PDF musí obsahovat kompletní sestavu s formuláři ABC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.
  1. Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

2.             Startovné, organizace a registrace

2.1.           Startovné

 • Výše startovného pro soutěžící je 1000 CZK.
  • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek startovného 1000 CZK.
  • Startovné zahrnuje:
 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál, raut atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
  • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, aerovleky, ubytování a stravu.

2.2.           Registrace

 • Registraci na KP 2022 proveďte nejpozději do 10.8.2022.
 • Registraci je možno provést volnou formou informováním organizátora na emailem, telefonicky nebo SMS. Forma není důležitá, ale včasnost přihlášení do soutěže pomáhá organizátorům připravit soutěž na vysoké úrovni.

2.3.           Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
  • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Aerovlek – 1200m                                   1000 CZK
 • Aerovlek –    850m                                     700 CZK

2.4.           Ubytování a strava

 • Pro ubytování je k dispozici ubytovna nebo pensiony v okolí. Pro rezervaci nebo pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.
  • Stravování ve formě snídaně, obědu a večeře bude zajištěno organizátorem na letišti.
  • Ubytování rozhodčích zajišťuje a hradí organizátor.

2.5.           Rozhodčí

Hlavní rozhodčí:
Miroslav Červenka
Rozhodčí:
Petr Burda
 
Aleš Ferra
Jury:
Miroslav Červenka

2.6.           Organizační výbor

Ředitel soutěže:Miroslav Lacina

3.             Kontakt

 • Kontaktní údaje organizátora
Hlavní kontakt:
+420 321 720 844
 
 
 
Václav Sehnal
+420 724 069 641
Organizátor soutěže
 
 
Miroslav Lacina
+420 777 189 173
Ředitel soutěže
 
 
 
web soutěže:
 • Číslo účtu: 3434565678/2010, do popisu platby uveďte příjmení a KP2021.