POHÁR MĚSTA OLOMOUCE k 72. výročí parašutismu v Olomouci

 • 3.–4. 9. 2022
 • Městské letiště Olomouc, Neředín 926, 772 00 Olomouc

 • CÍL SOUTĚŽE
 • Vyhlásit vítěze XIII. ročníku Poháru města Olomouce
 • Popularizovat parašutistický sport mezi širokou veřejností
 • Porovnat výkonnost parašutistů v současných podmínkách
 • Umožnit výměnu zkušeností mezi sportovci

 • VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 • Pořadatel soutěže:      Hanácký paraklub, z.s.
 • Jedná se o soutěž jednotlivců a čtyřčlenných družstev, družstva mohou být smíšená
 • Startovné hradí účastník při prezentaci v hotovosti, v případě neletového počasí se startovné nevrací
 • Startovné činí 600,- Kč
 • Přihlášku je nutno podat nejdéle 7 dní před zahájením závodu (z důvodu možné přítomnosti závodníků kategorie Ž)
 • Dodatečné přihlášky závodníků jsou v pátek 2. 9. 2022 v čase 17:00 – 21:00 hodin a v sobotu 3. 9. 2022 do 7:30 hodin ráno, současně bude kontrolována dokumentace
 • Po dohodě je možno umístit stan na předem vyhrazeném místě – zdarma
 • Další možnosti ubytování naleznete na této internetové adrese:
 • http://katalog.olomouc.cz/Hotely-ubytovani-ubytovny/
 • Stravování pořadatel nezajišťuje, možnost občerstvení v areálu letiště nebo mimo areál letiště
 • Zahájení soutěže:       3. 9. 2022 od 08:00 hodin
 • Výsledná cena letenky bude určena na konci soutěže, na základě celkové ceny skutečně odlétaných minut používaného výsadkového letadla, děleno celkovým počtem provedených seskoků
 • Možnost tréninkových seskoků v pátek tj. 2.9.2022 od 15:00 hod. (na základě dohovoru)

 • TECHNICKÉ PODMÍNKY:
 • Seskoky budou prováděny v souladu se Směrnicí V-PARA-1 (a pozdějších dodatků), základními postupy ÚCL a těmito propozicemi
 • Seskoky budou prováděny z letounu Cessna 182 nebo An-2. Povoleny jsou padáky, které mají platnou certifikaci zkušebny AeČR, případně zahraničních zkušeben uznávaných AeČR
 • Pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení
 • Vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj a chování členů svých družstev v průběhu soutěže a dodržovat předpis V-PARA-1
 • Přesnost přistání bude měřena pomocí elektronického disku do 16 cm se středem o průměru 2 cm uloženém na molitanovém doskočišti s metrovou nulovací plachtou, nad 16 cm bude prováděno měření ručně do vzdálenosti 100 cm
 • Seskoky budou prováděny do síly větru 7 m/s (směr větru bude indikován stuhou a větrným rukávem, rychlost větru bude měřena elektr. anemometrem)
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic a programu po dohodě s hlavním rozhodčím
 • Pořadatel si vyhrazuje právo umožnit provádění i jiných než soutěžních seskoků formou doplnění výsadky (se systémem doplňování budou účastníci seznámeni). Proti doplnění není možno podat protest
 • V důsledku nepředvídaných událostí se program bude řídit dle rozhodnutí ředitele soutěže

 • PRAVIDLA SOUTĚŽE:
 • Výška seskoku: 900 m
 • V soutěži družstev se započítávají výsledky jednotlivců a zároveň družstva
 • Soutěžící provedou 5 kol, soutěž lze ukončit v jakékoliv části soutěže ale minimálně po dvou ukončených odskákaných kolech, výsledky pak budou vyhlášeny z uzavřených kol soutěže
 • V případě výsadkového letadla, které umožňuje seskoky sportovců s kategorií „Ž“, „A“ a „B“ musí mít svého instruktora
 • V případě použití výsadkového letadla s omezením seskoků sportovců s kategorii „Ž“ a „A“ budou tito přihlášení sportovci vyrozumění týden před zahájením soutěže, na základě podaných přihlášek minimálně 7 dní před zahájením soutěže

 • STANOVENÍ VÍTĚZŮ:
 • Vítězem soutěže jednotlivců se stává závodník s nejnižším součtem centimetrů z jednotlivých kol, při rovnosti součtů centimetrů se postupuje dle sportovního řádu FAI
 • Vítězem soutěže družstev se stává družstvo s nejmenším součtem centimetrů z jednotlivých kol, při rovnosti součtu centimetrů se postupuje dle sportovního řádu FAI

 • ODMĚNY:
 • První tři družstva i první tři jednotlivci obdrží věcné ceny a poháry
 • Bude vyhlášen nejlepší kadet, který obdrží věcný dar a pohár

 • PROTESTY:
 • Protest musí být podán v průběhu 30 minut po události, která je důvodem k protestu kapitánem družstva s odvoláním na článek sportovního řádu FAI
 • Protest se podává s poplatkem 1000 Kč řediteli soutěže nebo hlavnímu rozhodčímu
 • V případě zamítnutí protestu propadá poplatek ve prospěch pořadatele

 • ŘÍZENÍ SOUTĚŽE:

Ředitel soutěže:          Ing. Daniel MACHÁŇ

Řídící seskoků:           Ing. Jan MINAŘÍK, Ing. Daniel MACHÁŇ

Pilot:                           Dle možností provozovatele výsadkového letadla

Tajemník soutěže:      Jiří BARTONĚK

Výpočetní středisko:  Jiří BARTONĚK

Hlavní rozhodčí:        Vladimír KRUTÍLEK

Sbor rozhodčích:        Budou představeni při zahájení soutěže

Kontakt: Ing. Daniel Macháň, mobil: +420 724 202 802, email.: hanackyparaklub@seznam.cz