MEMORIÁL JOSEFA EBRA 2022 – Finále Českého poháru

Cíl soutěže:

– porovnat výkonnost mezi parašutisty.

– propagovat parašutismus před veřejností

– podporovat rozvoj disciplíny přesnosti přistání

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Aeroklub Hořovice, letiště Hořovice 268 01

Ředitel soutěže:

Jiří Haken

Hlavní rozhodčí:

Oldřich Šorf

Datum a místo konání:

16.–18. 9. 2022 –  letiště Hořovice

Účast na soutěži:

– soutěže se mohou zúčastnit parašutisté-držitelé kategorie A a vyšší, s ukončenou typovou zkouškou na klouzavý padák.

Prezentace:

– prezentace proběhne na letišti Hořovice 16. 9. v době od 18:00 do 22:00 hod.

každý závodník předloží při prezentaci průkaz parašutisty a doklady od padáku (včetně pojistky) ke kontrole. Každý závodník musí být přihlášen nejpozději v pátek  do 22:00 jinak se nebude moci závodů zúčastnit!

Startovné:

– startovné ve výši 500,- Kč v hotovosti při prezentaci.

Ubytování, stravování:

– ubytování je možné ve vlastních stanech v areálu Aeroklubu Hořovice

– stravování během závodů je možné v kiosku na letišti, nebo za poplatek 200 Kč zajistí pořadatel na letišti snídani, oběd, večeři, snídani.

Technická ustanovení:

– seskoky budou prováděny z letounu AN – 2

– jedno kolo soutěže proběhne na Armádním střeleckém stadionu Dukla Plzeň (ASS Dukla Plzeň)

– doskočiště je molitanové čtvercové 4×4 m, ASS Dukla Plzeň nafukovací s kruhovým půdorysem, poloměr 2,5m

– měření se provádí na el. disk o průměru středu 2 cm. Měření se provádí do 1 m a síly větru 8m/s, v přídě seskoků na ASS Dukla Plzeň je limit rychlosti větru omezen na 6m/s

k určení správného výsledku na doskočišti mohou být použity kamery. O použití nahrávky rozhoduje hlavní rozhodčí.

kapitáni družstev jsou odpovědni za chování svého družstva, zajištění dozorčího balení.

– sportovci kategorie A,B si zajistí instruktora!

Soutěžní disciplína:

– soutěžní disciplínou je přesnost přistání jednotlivců a družstev

– družstva jsou čtyřčlenná

– výška seskoku 900 – 1100m s výdrží do 5 sec

– počet soutěžních seskoků je šest pro družstva + semifinále (24 závodníků a finále 12 závodníků)

– soutěž může být ukončena po min. 3 seskocích.

Vyhlášení vítězů:

– vyhlášena budou tři nejlepší družstva s nejnižším součtem cm ze základního kola a tři nejlepší jednotlivci s nejnižším součtem cm ve všech kolech.

– v případě rovnosti výsledků, rozhodne vyšší počet lepších výsledků. V případě další shody v jednotlivcích, rozhodne výsledek od posledního seskoku k prvnímu.

Protesty:

– písemně do 30 min. od předmětného sporu s vkladem 500,- Kč do rukou hl. rozhodčího.

V případě neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Program:

– pátek        16. 9.        do 22:00                      prezentace, družstev

– sobota     17. 9.       8:00                              zahájení soutěže

                                                                            losování pořadí družstev

                                      9:00 – 19:00                soutěžní seskoky

                                      od 20:00 – ?               pergola-párty

– neděle     18. 9.         9:00 – 12:00                soutěžní seskoky

                                      13:00                            vyhlášení výsledků

                                                                            ukončení soutěže

Těšíme se, že se naší soutěže zúčastníte.