Kluzák Let L-13A Blanik OK-2708 NA PRODEJ

Aeroklub České republiky z.s. nabízí nepotřebný majetek k prodeji – kluzák Let L-13A Blanik OK-2708. Kluzák je ve výborném stavu, ale Odborná sportovní komise Akrobacie pro něj dále nenalézá uplatnění a pro potřeby provozování současné soutěžní akrobacie není vhodný. Prodej byl schválen Výkonným výborem AeČR.

 

Průběh prodeje:

 • První kolo prodeje je určeno výhradně pro členské organizace nebo jednotlivé členy AeČR. Vaše nabídky s označením předmětu prodeje a navrženou cenou vyšší než je požadovaná minimální zasílejte e-mailem na adresu majetek@aecr.cz do půlnoci 30. 9. 2022. 
 • Druhé kolo prodeje je určeno výhradně pro členské organizace nebo jednotlivé členy AeČR. Vaše nabídky s označením předmětu prodeje a navrženou cenou vyšší než je požadovaná minimální zasílejte e-mailem na adresu majetek@aecr.cz do půlnoci 12. 3. 2023.  

 • Třetí kolo prodeje je určeno opět výhradně pro členské organizace nebo jednotlivé členy AeČR. Vaše nabídky s označením předmětu prodeje a navrženou cenou vyšší než je požadovaná minimální zasílejte e-mailem na adresu majetek@aecr.cz. Kluzák bude prodán prvnímu zájemci, který zaplatí požadovanou cenu. 

Po tomto datu bude předmět prodeje prodán za nejvyšší nabízenou cenu. Výše nabídek ani informace o průběhu prodeje se do data rozhodnutí o prodeji nezveřejňují, aby nedocházelo k ovlivnění průběhu prodeje příp. pletich v souvislosti s veřejnou soutěží. Platba je možná výhradně bankovním převodem do 5. pracovních dnů od vyrozumění o prodeji. V případě nezaplacení vysoutěženého předmětu bude takový zájemce vyloučen z dalších nákupů.  Nezaplacené předměty budou nabídnuty dalším zájemcům v pořadí podle výše nabízené ceny. V případě nezájmu budou nabídnuty v dalším kole prodeje za nižší cenu. Pokud nebude zájem o předmět prodeje mezi členskými organizacemi nebo členy AeČR, bude předmět prodeje nabídnut bez omezení veřejně.

 

CENA

Cena v první kole prodeje: 38.000 EUR (částku je možno uhradit v CZK)

Cena ve druhém kole prodeje: 32.000 EUR (částku je možno uhradit v CZK)

Minimální cena ve třetím kole prodeje: 29.000 EUR (částku je možno uhradit v CZK)

 

 

 

Popis předmětu prodeje:

Let L-13A Blanik OK-2708

 • výrobní číslo 827405
 • rok výroby 1982
 • Celkový nálet ~3800 h (základní životnost 6 tis. s možností prodloužení do 10 tis. hodin)
 • Celkem startů ~9500
 • Provedeny všechny předepsané prohlídky a bulletiny (revize C za 240.000 Kč provedena na jaře 2022)
 • Vhodný pro výcvik jednoduché akrobacie (typový stav L-13A)
 • Fotokopie části dokumentace v galerii na konci článku 
 • Kluzák je stále v provozu v členských organizacích, možnost prohlídky po dohodě