PROPOZICE: STRAKONICKÝ FEZ 2022 – XXXVI. ROČNÍK

 

LETIŠTĚ STRAKONICE  23. 9. – 25. 9. 2022

I.  Všeobecná ustanovení

Pořadatel soutěže:  Aeroklub Strakonice

 

Hlavní rozhodčí: Jiří Dvořák

Ředitel soutěže: Andrea Chládková

Řídící seskoků: Petr Chládek

Datum a místo soutěže:23 .9.-25.9. 2022

Tréninkové seskoky:  23.9. od 13 00

 

Účast na soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit parašutisté – držitelé kategorie A s ukončenou typovou zkouškou a vyšší. Soutěžit se bude ve 3-členných družstvech mužů, žen nebo smíšených.

Prezentace: Prezentace závodníků proběhne na letišti AK Strakonice v sobotu  24.9. 2011 od 8.00 do 8.30 hod.

 

Doklady:

Každý parašutista předloží ke kontrole platný průkaz parašutisty a doklady od padáku 

Startovné: Každý závodník zaplatí u prezentace startovné ve výši 500,– Kč v hotovosti.

 

Ubytování a stravování:

Závodníci se mohou ubytovat v prostorách letiště: ve vlastních stanech, karavanech…Kč 50,–/ noc a osobu

Stravu během soutěže si bude možno zajistit  v letištní restauraci.

 

II.Technické ustanovení

Seskoky budou prováděny z letounů AN-2 či jiného schváleného stroje.

Jsou povoleny pouze klouzavé padáky schválené v ČR. Výstroj a výzbroj musí být v souladu se směrnicí V-PARA-1. Parašutisté kategorie A a B musí mít svého instruktora. Vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj členů družstev a chování družstva v průběhu soutěže.

Soutěž bude řízena v souladu se sportovním řádem FAI.

 

 Disciplíny:

  1. Seskok na přesnost přistání – skupinový seskok 3-členných družstev z výšky 900 m s výdrží do 5 sec při větru do 7 m/s. V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo snížit výšku seskoků na 800 m s výdrží do 3 sec. Seskoky se budou provádět na molitanové doskočiště, k měření bude použito elektronické nuly se středem o průměru 2 cm. Měří se do 1 m. Počet soutěžních seskoků je 6 plus 1 seskok kapitánů, který se pro hodnocení družstev násobí třemi. Výsledky dosažené ve skupinách se budou – kromě seskoku kapitánů – započítávat i do soutěže jednotlivců. Soutěž může být uzavřena po provedení minimálně 3 soutěžních kol včetně seskoků kapitánů.
  2. Jízda na kanoi – družstvo absolvuje na jedné lodi trať dlouhou cca 400 m na čas.

 

Stanovení vítězů:

Vítězem soutěže na přesnost přistání družstev i jednotlivců se stává družstvo, resp. jednotlivec s nejnižším součtem vzdáleností ze všech provedených soutěžních seskoků. V případě rovnosti výsledků rozhodne vyšší počet dosažených lepších výsledků, v případě další shody lepší výsledek od posledního ukončeného kola k prvnímu. V případě další shody rozskok.

Vítězem v jízdě na kanoi se stává družstvo s nejlepším dosaženým časem.

Celkovým vítězem soutěže se stává družstvo s nejmenším součtem pořadí v obou disciplínách.

V případě rovnosti součtů pořadí rozhoduje umístění v přesnosti přistání.

Protesty:

Písemný protest s odvoláním na příslušný článek Sportovního řádu FAI nebo propozic, který byl porušen, spolu s vkladem 500,– Kč musí závodník předat hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 30ti minut po události, která je předmětem sporu, nebo po zveřejnění oficiálních výsledků. Bude-li protest zamítnut, propadne vklad ve prospěch pořadatele.

Ceny:

Diplomem a věcnou cenou budou odměněna první tři vítězná družstva v celkovém hodnocení, dále pak vítězné družstvo v jednotlivých disciplínách a nejlepší jednotlivec v seskoku padákem.

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: Propozice – Fez 2022

 

SOUTĚŽ JE PODPOROVÁNA MĚSTEM STRAKONICE