Výsledky ME letounů v akrobacii kategorie Advanced (EAAC 2022)

ME v akrobacii letounů kategorie Advanced v Rumunsku právě skončilo a ani zde naši sportovci nezaháleli. Družstvo České republiky udrželo v celkovém hodnocení třetí místo před Polskem, Finskem, Litvou a Norskem. Nestačilo na domácí Rumunsko a Francii.

Nejlepšího celkového výsledku 75.170 % dosáhl Lukáš Pařízek na letounu Extra 330SC a udržel skvělé 6. místo. Další v pořadí Petr Jonáš se 72.715 % na 16. místě a Adam Ondrejka se 70.741 % na 18. místě. Kvalita závodníků byla vysoká a díky vzdálenosti a pozdnímu termínu chyběl „zlatý střed“. Prakticky dvě třetiny závodníků dosahovaly 70 % hodnocení a mezi 1. a 20. místem byl rozdíl pouhých 7 %.

Českou republiku reprezentovalo početné družstvo Miroslav Černý, Jaromír Čihák, Petr Jonáš, Lukáš Pařízek a Adam Ondrejka. Mistrovství se účastnilo 30 závodníků ze sedmi zemí. Odlétaly se 4 programy, 1x povinná volná sestava a 4 tajné.

Výsledek Rumunského týmu je samozřejmě možné vztáhnout i k celkovém přístupu k leteckým sportům v Rumunsku, kdy veškerý výcvik a sportovní příprava je plně hrazena ze státního rozpočtu. Velmi podobný přístup má Francie, kde je reprezentace placena z rozpočtu armády. V tomto kontextu je 3. místo našich borců skvělý úspěch. Je také třeba poznamenat, že Aeroklub České republiky z.s. nemá k dispozici techniku, která by umožnila trénink a účast na mistrovství a všichni závodníci si museli společně akrobatické letouny Extra 330SC, XA XP-30, Extra 300L zakoupit a také je z vlastních prostředků provozovat.  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a přispěli k účastí na mistrovství. Letecké sporty v ČR zažívají těžké časy a přesto, že se jedná o výkladní skříň každého státu, o financích, které mají k dispozici jiné týmy, si můžou naši sportovci nechat jen zdát. O to větší jim patří dík!  …a samozřejmě každému, kdo fandil, i když od počítače to není ono. 

 

Celkové výsledky: https://www.civa-results.com/2022/EAAC_2022/multi_R002s01s02s03s04.htm
Výsledky týmů: https://www.civa-results.com/2022/EAAC_2022/team_R002s01s02s03s04.htm
Kompletní průběh soutěže: https://www.civa-results.com/2022/EAAC_2022/indexpage.htm