Školení nových Oficiálních pozorovatelů (OP) Plachtění – podzim 2022

Official Observer

Dávám vám touto cestou na vědomí, že se plachtařská část Sportovní komise AeČR dohodla na vyhlášení slíbeného termínu pro vyškolení nových zájemců o práci Oficiálního pozorovatele FAI. Toto školení bude primárně určeno pro členy aeroklubů, kde není žádný sportovní komisař (např. Roudnice n/L., Plasy, Ústí n/O nebo nově připojený Královecký kraj). Předpokládáme a rádi bychom, aby se z aeroklubů bez komisařů přihlásili aspoň 2 (3) zájemci. Více prosím ne.

Stejně tak se nebráníme ani dalšímu rozšíření tam, kde komisaři jsou, ale raději jen v případě, kde to vypadá z jakýchkoliv důvodů na personální obměnu (ukončení činnosti, změna aeroklubu atp.). V tomto případě zájemce i aerokluby žádám, aby zvážili kolik lidí budou chtít doškolit, kapacita školící místnosti je omezená a i tak si myslíme, že na jeden klub stačí ± 3 komisaři. Zvažte to prosím, jde totiž rovněž o praxi, protože podle počtu výkonů v jednotlivých aeroklubech to nevypadá na přetížení stávajících OP. Prosím – domluvte se a jména zájemců spolu s kontaktem na ně mi pošlete. O totéž prosím nejlépe plachtařského předáka (předsedu plachtařského odboru AK) v těch aeroklubech, kde OP nemají.

Rozsah školení je dán SŘ FAI, tedy Všeobecný díl, Díl 3 FAI a jeho přílohy (A, B a C), Sportovní řád AeČR a CPSka. Nejzkušenější OP, v podstatě „Hlavní“ či „Pověřené“ OP aeroklubů prosím, aby se nováčků ujali a pomohli jim vyznat se v problematice, popřípadě jim pomohli při náhledu do prezentací, které jsou zveřejněny a volně přístupné na stránkách AeČR v části „Dokumenty“ na záložce „Sportovní řády“ pod PLA. https://www.aeroklub.cz/dokumenty/ Jsou to tytéž, které jste absolvovali při přezkoušení na jaře tohoto roku. Ulehčíte jim tím orientaci v tom, co si potom vyslechnou při školení. Tam, kde zkušení OP nejsou a nemá jim tohle kdo vysvětlit, nabízíme konzultace pomocí mailů, ve kterých se můžeme domluvit na tématu, na otázce nebo na nejasnostech. Kontakt na nás najdete na stránkách AeČR: https://www.aeroklub.cz/category/sport/sportovni-komise/

Věřím, že tímto vyjdeme vstříc novým zájemcům a že se nám podaří zkvalitnit vyhodnocování výkonů dosažených při sportovním létání a také dozor nad pokusy o dosažení výkonů.

 

Termín: 26.11.2022
Čas zahájení: 10:00
Místo:    Aeroklub ČR, U Pergamenky 1511/3, Praha-Holešovice
Spojení: METRO C – Nádraží Holešovice a TRAM 6 a 12, nebo METRO C – Vltavská, TRAM 6 a 12, Stanice Ortenovo náměstí

Jacek Kerum, plachtařská část SK AeČR.