Výběrové řízení na pořádání akrobatických mistrovství ČR 2023

Odborná sportovní komise pro akrobacii vyhlašuje výběrové řízení na pořádání všech tří akrobatických mistrovství ČR:

  • Mistrovství ČR MOT / Spo.,Int.,Adv.,Unl. (termín zatím nebyl určen) 
  • Mistrovství ČR GLD / Adv.,Unl. 16.-18. 6. 2023
  • Mistrovství ČR GLD / Spo.,Int. + veřejná soutěž Adv.,Unl. 1.-3. 9. 2023

Přihlášky do výběrového řízení posílejte nejpozději do 31. 10. 2022 na email komise: akro@aecr.cz

Formuláře můžete použít z minulých let nebo se přihlaste volnou formou i bez formuláře. V každém případě uveďte do přihlášky:

  • Vámi požadovanou výši startovného, ze kterého by pořadatel (včetně prostředků od sponzorů) měl být schopen uhradit své náklady na soutěž (včetně honorářů, ubytování a stravy rozhodčích, jejich pomocníků a výpočtáře) a náklady na ceny vítězů.  
  • Pro soutěž motorových akrobatů uveďte do přihlášky cenu paliva (nebo její odhad)
  • Pro bezmotorovou akrobacii ceny aerovleků do výšky 1250 m a 1350 m 
  • Požadujeme uvést možnosti ubytování (různá kvalita a ceny,)
  • Cenu celodenní stravy zajišťované pořadatelem
  • Zákres umístění akrobatického boxu v mapce letiště a okolí a umístění dvou postů rozhodčích.

Samozřejmou podmínkou konání soutěže je schopnost pořadatele omezit a koordinovat ostatní letový provoz na letišti tak, aby nebyla omezena plynulost a bezpečnost v průběhu akrobatických letů. V případě požadavků na složitější koordinaci VP je třeba včas kontaktovat ASM. 

Pokud budou i na příští rok nějaké dotace od NSA na pořádání soutěží, bude se OSK Akro zasazovat o jejich opětné rozdělení po pořadatelích.V roce 2022 jsou mistrovské soutěže vyjmuty z dotace KKPL na organizaci soutěží a předpokládá se stejný stav v roce 2023. Smyslem je určit dopředu výši příspěvku na organizování soutěže, který pak není závislý na počtu soutěžících. Předběžný návrh na příspěvek organizátorům na zajištění pořádání mistrovství v roce 2023:
– 20.000 Kč (pro každého pořadatele) bezmotorového mistrovství
– 40.000 Kč pro pořadatele mistrovství v motorové akrobacii.
Příspěvek musí být využit výhradně na organizaci soutěže, zajištění organizačního štábu (rozhodčí, scoring,…) a přelety/dopravu soutěžních letadel. P
ořadatelé musí zajistit mediální pokrytí a merchandising. Výsledky soutěží musí být publikovány na oficiálních stránkách svazu. Soutěž musí být organizována striktně podle platného soutěžního řádu. 

 

Bližší informace o požadavcích na konání motorového Akrobatického Mistrovství ČR může poskytnout M. Červenka, pro obě bezmotorová Akrobatická Mistrovství ČR  Miloš Ramert.