Výzva k podání nabídek na organizaci národních mistrovství jednotlivých disciplín a projektů PARA + sportovní kalendář 2023

OSK PARA vyzývá ČO AeČR, aby v termínu do 31. 10. 2022 zpracovaly a zaslaly nabídky na pořádání národních mistrovství v jednotlivých parašutistických disciplínách pro rok 2023. K přihláškám využijte formulář v příloze a zašlete jej na mailovou adresu OSK PARA: para@aecr.cz
Formulář ke stažení: Příloha 2 Výběrové řízení na MČR 2023
 

OSK PARA vyzývá ČO AeČR, aby v termínu do 31. 10. 2022 zpracovaly a zaslaly akce a projekty, které se budou ucházet o podporu z rozpočtu AeČR, OSK PARA 2023 z kapitoly „podpora a organizace sportu“. Projekt musí být přístupný všem členům AeČR (toto se nevztahuje na omezení daná odborností, omezení parašutistickou kategorií, apod.), v popisu projektu bude uvedena náplň, cíl, program, stručný položkový rozpočet, zejména pak náklady (ceny) pro účastníky, a to bez započtení požadované podpory. V případě spolufinancování projektu ze strany AeČR budou o částku podpory sníženy ceny pro účastníky, tj. cena pro účastníka = uvedené ceny v projektu – celková podpora/počet účastníků. Projekt musí být uskutečněn i v případě nulové finanční podpory ze strany AeČR. Po ukončení projektu bude OSK PARA (para@aecr.cz) zaslána organizátorem prezenční listina, fotodokumentace (do 5 fotek v tiskovém rozlišení). Projekty zašlete na mailovou adresu OSK PARA: para@aecr.cz OSK PARA upozorňuje, že podpora organizace a přípravy soutěží spadá do kompetence KKPL AeČR. Na organizaci, pořádání a přípravu soutěží ČO sportovním komisím projekty nepodávají a po splnění podmínek se o podporu hlásí přímo KKPL AeČR na základě její výzvy.
 

OSK PARA vyzývá ČO AeČR, aby v termínu do 30. 11. 2022 zpracovaly a zaslaly termíny sportovních soutěží, závodů pro zpracování do Sportovního kalendáře AeČR. Soutěže, jejich termíny, popis, ilustrační fota, kontakty, a další související zašlete na mailovou adresu OSK PARA: para@aecr.cz a martin.chovan@aecr.cz  Záznam v kalendáři by měl ideálně obsahovat: Jméno soutěže, krátký popis o co jde (do 500 zn.), termín, místo konání, ilustrační fotografii, odkaz na web, kontakt na organizátora a velmi důležitý parametr – požadavky na vzdušný prostor.