ZMĚNA! Aktivita AČR ve dnech 8. až 10. 11. 2022 v prostoru Skořice, LKTRA76 a LKTRA77

Cvičení bude probíhat denně od 0900 do 1400 UTC v prostoru Skořice (popis prostoru níže) a dále pak v prostoru LKTRA76 a LKTRA77 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor SKORICE se středem PSN 49401852N 013462906E (2,7NM E SKORICE) o poloměru 9NM od GND do FL95. Prostor bude využíván mimo TMA PRAHA.

 

Prostor SKORICE bude publikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

ZMĚNA! Prostor SKORICE je na den 9.11.2022 zrušen. Vydaný notam bude převydán.