Informace o plánovaném konání X. Valné hromady

Výkonný výbor Aeroklubu České republiky, z. s., rozhodl na svém jednání dne 4. listopadu 2022 o svolání Valné hromady AeČR. 

S ohledem na epidemiologické hrozby, zvl. s Covid-19, kratší volební období nynějších zvolených orgánů a úsporu za konání VH v letošním roce rozhodl výkonný výbor o termínu konání 10. VH AeČR, a to 18. 3. 2023 v Pardubicích v aule Centra informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice.

Termín konání v tomto datu byl zvolen také s ohledem na schopnost vypracovat a připravit podklady pro zprávy jednotlivých orgánů AeČR za předchozí rok 2022. Očekáváme, že se do programu mohou zařadit i body, které probereme na společném jednání statutárních zástupců jednotlivých členských organizací ve Zbraslavicích, která je plánována na 10. prosince t. r. Proto očekávejte pozvánku s programem jednání v řádném termínu před konáním jednání VH, který je minimálně 30 dnů před jejím konání.

Informace ke stažení: VH-X-2023