Zpráva ze zasedání Mezinárodní parašutistické komise (ISC/FAI) 2023

Letošní 73. zasedání se uskutečnilo v Malmö, ve Švédsku 24.-29.1. a bylo možné se jej účastnit osobně jen fyzicky (kromě pár výjimek prezentujících, kteří se jen po dobu své prezentace připojili online). Českou republiku jsem letos na místě reprezentovala jen já – Šárka Ferrerová, ISC delegátka ČR.
 
V loňském článku ohledně zasedání ISC FAI 2022 si lze ve zkratce přečíst o co obecně jde: https://www.aeroklub.cz/2022/01/30/zprava-ze-zasedani-mezinarodni-parasutisticke-komise-mezinarodni-letecke-federace-fai-isc/).
 
 
Níže jsou ve zkratce vypsané některé záležitosti, které byly na zasedání probírány či odhlasovány a jež, předpokládám, mohou zajímat české sportovce, reprezentanty a organizátory závodů v parašutismu či v tunelovém létání. V následujícím textu budu používat parašutistům (snad) známé zkratky či anglické názvy, které se v našem sportu ale běžně používají i v češtině. V případě dotazů mě prosím kontaktujte emailem na sarka.ferrerova@gmail.com.
 
Na zasedání probíhaly diskuze ohledně důvodů pro a proti účasti FAI (a tedy i ISC) na World Games. Důvodem pro tyto diskuze jsou mimo jiné i finance. FAI se rozhodlo nadále se účastnit World Games, ale s předsevzetím lepší organizace v následujících letech. 
 
Finanční situace FAI a tím pádem i ISC byla důvodem či ovlivňovala i několik dalších debat zasedání. Probíraly se způsoby jak snížit výdaje za rozhodčí a Jury, aniž by se nesnižovala kvalita závodů a také se diskutovalo o navyšování Sanction fees placených závodníky na závodech první kategorie. Výsledkem jsou změny v počtu rozhodčích v některých disciplínách, schválení zasílání pouze dvou jurors (místo tří) fyzicky na závody první kategorie a jeden online juror, ale také navýšení Sanction Fee na 150€.
 
Pod ISC letos vznikla nová komise s názvem Skydiving for disabled. Letci s handicapy budou tedy pravděpodobně již příští rok mít svoji vlastní disciplínu uznanou FAI/ISC a budou moci závodit například o titul Mistra světa či Evropy. I Česká Republika má na tomto kroku svůj podíl, protože pražský větrný tunel byl jedním z nejaktivnějších partnerů projektu #WindtunnelHandifly a jako první tunel na světě pořádal závody pro letce s handicapy při příležitosti národního mistrovství.
 
Freefall Style and Accuracy Landing komise zkrátila svůj název na Style and Accuracy Landing Committee. 
Co se této disciplíny týká, ráda bych zmínila, že jsem zaznamenala velmi pozitivní hodnocení loňského MS ve Strakonicích.
Budoucími nově odhlasovanými závody jsou:
  • 2023 Světový pohár a ME v Ravenně, Itálii
  • 2024 MS v přesností přistání, stylu a canopy formation v Prostějově
 
Plénum přijalo změny dive poolu pro FS 8way (v parašutismu i v létání v tunelu) i pro VFS.
 
Co se dále týká létání ve větrném tunelu, bylo potvrzeno, že Světový pohár v létání v roce 2024 bude v Macau (zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky) a bulletin k MS 2023 v Tatralandii na Slovensku bude zveřejněn maximálně v řádu dní.
 
Na ISC zasedáních také vždy dochází k úpravám sportovních pravidel. Ty obvykle vycházejí ze schůzí závodníků při příležitostech závodů první kategorie a z připomínek závodníků, organizátorů závodů, rozhodčích a dalších FAI/ISC úředníků obdržených odpovídajícími komisemi během předešlého roku. Komise tyto podněty zpracovávají a na ISC meetingu předkládají a doporučují k odhlasování.
 
Česká republika má od tohoto zasedání zastoupení v následujících komisích (dle pořadí prezentací během letošního meetingu): 
– Para-ski Committee – Martin Gabla, místopředseda
– Dynamic Committee – Jan Turek, člen
– Indoor Skydiving Committee – Šárka Ferrerová, předsedkyně
– Skydiving for Disabled Committee – Šárka Ferrerová, členka
 
Pro zájemce o další informace či podrobnosti, ISC vždy publikuje zápis z jednání několik týdnů po něm na webové stránce: https://www.fai.org/isc-documents
 
Opět děkuji za možnost reprezentovat české parašutisty a tunelové letce v FAI ISC již devátým rokem.
 
Šárka Ferrerová