Aktivita AČR dne 15. 2. 2023 v prostoru Lhota

Cvičení bude probíhat od 1200 do 2000 UTC v prostoru Lhota (popis prostoru níže) a dále pak v prostorru LKTRA34 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor LHOTA

Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494157,27N0165705,58E (1,1NM SW BILA LHOTA).
Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

Prostor LHOTA bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: T709 a P10