Aktivita AČR ve dnech 14. a 16. 2. 2023 v prostoru Medlov a LKTRA34

Cvičení bude probíhat 14.2. od 1200 do 2000 UTC a 16.2. od 1300 do 2100 UTC v prostoru Medlov (popis prostoru níže) a dále pak v prostorru LKTRA34 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor MEDLOV

Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494609,70N0170457,70E (1,3NM SE MEDLOV).
Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

Prostor MEDLOV bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

 

Dotčené tratě ATS: T709 a P10