PROPOZICE: Memoriál Josefa Ebra 2023

Finále Českého poháru v parašutismu, zářijový závod s názvem Memoriál Josefa Ebra. Závodí se v přesnosti přistání a v individuální akrobacii za volného pádu.

Cíl soutěže :

– porovnat výkonnost mezi parašutisty.

– propagovat parašutismus před veřejností

– podporovat rozvoj disciplíny přesnosti přistání

 

 

Všeobecná ustanovení.

 

Pořadatel: 

Aeroklub Hořovice, letiště Hořovice 268 01

 

Ředitel soutěže:

Jiří Haken

 

Hlavní rozhodčí:

Oldřich Šorf

 

Datum a místo konání :

1.–3. 9. 2023. – letiště Hořovice

 

Účast na soutěži :

– soutěže se mohou zúčastnit parašutisté-držitelé kategorie A a vyšší, s ukončenou typovou zkouškou na klouzavý padák.

 

Prezentace :

  -prezentace proběhne na letišti Hořovice 1.9.  v době od 18:00 do 22:00 hod.

– každý závodník předloží při prezentaci průkaz parašutisty a doklady od padáku  (včetně pojistky) ke kontrole. Každý závodník musí být přihlášen nejpozději  v pátek  do 22:00 jinak se nebude moci závodů zúčastnit !!!

 

Startovné :

– startovné ve výši 5oo,- Kč v hotovosti při prezentaci.

 

Ubytování : 

– ubytování je možné ve vlastních stanech v areálu Aeroklubu Hořovice.- stravování během závodů je možné v kiosku na letišti, nebo za poplatek 200 Kč zajistí pořadatel na letišti snídani, oběd, večeři, snídani.

 

 

Technická ustanovení :

– seskoky budou prováděny z letounu AN – 2.

– doskočiště je molitanové – čtvercové 4×4 m.

– měření se provádí na El. disk o průměru středu 2 cm. Měření se provádí do 1 m a síly větru 8 m/s.

– k určení správného výsledku na doskočišti mohou být použity kamery. O použití nahrávky rozhoduje hlavní rozhodčí.

kapitáni družstev jsou odpovědni za chování svého družstva, zajištění dozorčího balení.

– sportovci kategorie A,B si zajistí instruktora!

 

Soutěžní disciplína :

– soutěžní disciplínou je přesnost přistání jednotlivců a družstev

– družstva jsou čtyřčlenná

– výška seskoku 900 – 1100m s výdrží do 5 sec

– počet soutěžních seskoků je 6. pro družstva + semifinále (24 závodníků a finále    12 závodníků)

– soutěž může být ukončena po min. 3 seskocích.

 

Vyhlášení vítězů :

– vyhlášena budou tři nejlepší družstva s nejnižším součtem cm ze základního kola a tři nejlepší jednotlivci s nejnižším součtem cm ve všech kolech.

– v případě rovnosti výsledků, rozhodne vyšší počet lepších výsledků. V případě další shody v jednotlivcích, rozhodne výsledek od posledního seskoku k prvnímu.

 

 

Protesty  :

– písemně do 30 min. od předmětného sporu s vkladem 500,- Kč do rukou hl. rozhodčího.

V případě neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

 

Program:

– pátek        1.9.          do 22:00                      prezentace, družstev               

– sobota     2.9.       8:00                                zahájení soutěže

                                                                            losování pořadí družstev

                                      9:00 – 19:00                soutěžní seskoky

                                      od 20:00 – ?               pergola-párty

– neděle     3.9.           9:00 – 12:00                soutěžní seskoky

                                      13:00                            vyhlášení výsledků

                                                                            ukončení soutěže

 

Těšíme se, že se naší soutěže zúčastníte!