PROPOZICE: Jindřichohradecký pohár XXIV. ročník

Propozice soutěže

Jindřichohradecký pohár

 XXIV. ročník

Jindřichův Hradec 18.-20.8.2023

 

Aeroklub Jindřichův Hradec pořádá soutěž Českého poháru v parašutismu  na přesnost přistání.

 

Ředitel soutěže :   Jiří Průša                                      Hlavní rozhodčí:                     Luděk Dopirák   CZ.G – 068

Řídící seskoků :   Jiří Dvořák                                    Počítačové zpracování :          Jan Mayer  

Logistika :           Vladimíra Havlová

Rozhodčí :          Oldřich Šorf        CZ.G – 045                            Willi Windisch          F – 403

                          Jaroslav Nytra           CZ.G – 012

                          Jiří Václavík        CZ.G – 056                                Irena Hartmanová       CZ.G –

                             

Orientační program soutěže

18.8.2023      19:00 – 22:00 hod.        prezentace

19.8.2023            7:00 –   8:00 hod.     snídaně             

                          8:15 hod.        nástup

                    8:45  – 20:00 hod.       seskoky

                             20:30  – 24:00 hod.       „hangár“ párty

 20.8.2023          7:00 –    8:00 hod.       snídaně            

                                9:00 – 13:00 hod.      seskoky

                                14:00 hod.      vyhlášení výsledků

 

Upozorňujeme soutěžící, že prezentace bude ukončena 18.8.2023 ve 22,00.  Kdo nebude zaregistrován a nebude mít zaplacené startovné, nebude do soutěže zařazen!

 

Cíl soutěže

 • porovnat výkonnost sportovních parašutistů České republiky a parašutistů ze zahraničí
 • určit vítěze Jindřichohradeckého poháru
 • získat výsledky pro hodnocení Českého  poháru

 

Všeobecné ustanovení

 • soutěž organizuje Aeroklub Jindř. Hradec z.s., Pražská 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 • prezentace soutěžících proběhne 18.8.2023 od 19:00 do 22:00 na letišti AK J.Hradec
 • možnost tréninkových seskoků od 18.8.2023 doskočiště a  AMP k dispozici
 • soutěž je soutěží družstev ( čtyřčlenných-mohou být smíšená )  a jednotlivců
 • pořadatel vyhodnotí  dále výsledky v kategoriích:   
  • ženy
  • veteráni – ročník narození 1973 a starší
  • junior – ročník narození 1999 a mladší
 • v případě, že sportovci neutvoří čtyřčlenná družstva do ukončení prezentace, budou sestavena pořadatelem
 • losování pořadí družstev provede pořadatel po ukončení prezentace
 • soutěže se mohou zúčastnit sportovci kategorie A+B (v přítomnosti instruktora) a vyšší
 • startovné 500 Kč, splatné při prezentaci ( v ceně 1 společná večeře),  cena seskoku bude upřesněna dle cen paliv, opakovací seskoky zaviněné technickými důvody hradí pořadatel
 • úhrada seskoků hotově, nebo fakturou
 • ubytování –     ve vlastních stanech ( zdarma )
 • občerstvení – restaurace na letišti

 

 • závazné přihlášky s objednávkou ubytování zašlete nejpozději do 1.8.2023 na adresu
 • Aeroklub Jindřichův Hradec z.s., Pražská 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 •  e-mail:   jirka@letistejh.cz, dvorakjh@iol.cz

 

Technické podmínky

 • soutěž se koná dle předpisu V-PARA-1 a sportovního řádu FAI
 • při prezenci předloží ke kontrole každý závodník průkaz parašutisty, doklady od padáku včetně pojištění
 • sportovci kategorie A+B musí mít s sebou instruktora
 • soutěžní seskoky budou prováděny z letounu AN-2, výška 800 – 1 100m v závislosti na výšce oblačnosti
 • seskoky budou prováděny do síly větru 7m/sec.
 • vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj členů svých družstev
 • seskoky se budou provádět na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm )

 

Sportovní disciplíny

 • přesnost přistání čtyřčlenných družstev, do výsledků v družstvech se započítávají z každého kola 3 výsledky, nejhorší v daném kole se škrtá,
 • přesnost přistání jednotlivců – započítávají se všechny seskoky z ukončených kol
 • soutěž je na plných 6 kol + semifinále kam postupuje 50% startovního pole + finále – 25 % startovního pole. V semifinále a finále je pořadí seskoků od nejhoršího k nejlepšímu výsledku sportovců. Soutěž může být uzavřena po 3 kolech. Pořadatel si vyhrazuje právo v závislosti na časovém průběhu soutěže, zrušit semifinálová a finálová kola.

 

Určení vítězů a kategorie

 • vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejmenším součtem centimetrů, v případě shody s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků
 • vítězem v soutěži jednotlivců vítězí sportovec s nejmenším součtem centimetrů, v případě stejného součtu , rozhoduje větší počet nul, při další shodě větší počet lepších výsledků. V případě další shody budou na výsledkové listině umístěni na shodném místě. U prvních tří jednotlivců může pořadatel nejprve použít dva rozskoky.
 • vítězové v jednotlivých kategoriích budou vyhodnoceni v případě, že v dané kategorii budou startovat více jak 4 sportovci
 • vítězové v soutěži družstev, jednotlivců a kategorií budou odměněni diplomem a pohárem

 

Protesty

 • protest musí být podán v průběhu 30 minut po události, která je důvodem k protestu, kapitánem družstva s odvoláním na článek sportovního řádu FAI
 • protest se podává s poplatkem 500 Kč řediteli soutěže nebo hlavnímu rozhodčímu, v případě zamítnutí protestu propadá poplatek ve prospěch pořadatele
 • ředitel soutěže (nemá hlasovací právo) předsedá jury složené z kapitánů lichých družstev, vyjma kapitána družstva, kterého se týká protest. Hlasování o protestu je tajné, rozhodnutí o protestu je dáno prostou většinou  ( případ nerozhodného výsledku znamená zamítnutí protestu)