PROPOZICE: PODŘIPSKÝ PŘESNAŘ 2023

 

Pořadatel: ParaKlub Říp, z.s.

 • Řídící seskoků: František Turčmanovic
 • Ředitel závodu: František Suchý
 • Hlavní rozhodčí:  Láďa Skalník
 • Telefon: 731 179 308

 

 1. Termín: 22. 4. 2023

 

 1. Místo: Letiště Roudnice nad Labem a úpatí hory Říp

 

 1. Program soutěže:

06:00 – 08:00  prezentace,
08:00 – 08:30  briefing,
08:30 – 09:10  tréninkové seskoky (minimálně 4 lidi),
09:40 – 16:30  soutěžní seskoky,
16:45               vyhlášení výsledků,
17:00 – 23:00  volná zábava na pouti s odvozem dle domluvy předem.

 

 

 1. Přihlášky do soutěže
 • e-mailem na adresu: suchy.ml@seznam.cznejpozději do 21. 4. 2023,
 • popřípadě při prezentaci  4. 2020na letišti v Roudnici nad Labem do 8:00 hodin.

 

 1. Startovné
 • platba předem na účet ParaKlubu Říp: 257242515/0300, cena 500,- Kč(v popisu platby uveďte prosím své jméno a příjmení!!!),
 • při prezentaci hotově 700,-Kč,
 • maximální počet soutěžících je 12!!!,
 • obsah startovného: organizace závodu, doprava mezi doskočištěm, letištěm a noční odvoz z Řípské pouti, čůrné na letišti.

 

 1. Kategorie
 • tříčlenné smíšené týmy.
 • junioři (do 18 let),
 • ženy,
 • muži,
 • veteráni veteránky (nad 65 let).
 • všichni pro pobavení – účastníků Řípské poutě

 

 1. Cíl soutěže
 • porovnat výkonnost parašutistů a parašutistických týmů,
 • propagace parašutistického sportu s účastí veřejnosti Řípské pouti,
 • rozvíjet vztahy mezi parašutisty a tím zajistit výměnu zkušeností.

 

 1. Technické podmínky
 • cena seskoku bude stanovena dle skutečných nákladů (1000m za 350,-Kč/1 seskok, 1500m za 480,-Kč/1 seskok), záleží na výši dotace a sponzorských darů, bude upřesněno před započetím soutěže,
 • výsadky budou prováděny z letounu Skylina,
 • start letadla je na letišti Roudnice n. L. (LKRO), doskoková plocha na úpatí hory Říp,
 • doskočiště bude molitanová matrace na úpatí hory Říp (foto viz příloha č. 1),
 • každý soutěžící odpovídá za platnost dokladů potřebných k provádění seskoků a k technickému vybavení, za kategorii B odpovídá jeho instruktor,
 • soutěžící musí být držitelem nejméně kategorie C,
 • ubytování na letišti Roudnice nad Labem zajišťuje Boja Švec ml. – tel.: 605 454 306.

 

 1. Pravidla soutěže
 • měření: ručně do 1m, elektronicky do 16 cm,
 • soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-Para 1, těchto propozic a technických možností pořadatelů,
 • vítězným družstvem a jednotlivcem bude ten s nejmenším součtem vzdálenosti ze všech uzavřených kol,
 • v případě stejného počtu rozhodne vyšší počet 0,
 • závod bude obsahovat 5 soutěžních seskoků, soutěž bude moci být ukončena po dokončení 1 kola (soutěž ukončuje ředitel soutěže a řídící seskoků při špatných meteorologických podmínkách nebo technických potížích).
 • Kategorie „všichni pro pobavení“ budou mít dopadovu plochu vedle soutěžního doskočiště. Do soutěž nebudou zařazeni a vzdálenost dopadu se neměří. Seskok slouží k propagaci soutěže.

 

Přihláška ke stažení:  PODŘIPSKÝ PŘESNAŘ 2023 prihlaska

 

Příloha č. 1 Foto doskokové plochy